Listen

Master's Degree in Catalan Language and Literature: Knowledge and Critical Analysis of Intangible Heritage

Academic year 2018-19 | 60 credits | 20 places

What is it?

És un màster d’estudis avançats en filologia catalana, però es distingeix dels altres existents en aquesta àrea perquè estudia la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de considerar-les elements essencials del patrimoni cultural immaterial. En aquest sentit, el Màster Universitari en Llengua i literatura catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial incorpora, al costat de les matèries filològiques més clàssiques (sociolingüística, dialectologia, pragmàtica, estudis literaris, etc.), coneixements de camps com la cultura popular, l’etnografia lingüística o les teories crítiques del contacte cultural.

What will you learn?

El Màster constitueix una introducció a la investigació en llengua i literatura catalanes i ofereix una visió del fet lingüístic, de les manifestacions literàries i de la cultura popular catalana com a patrimoni immaterial. A més d’aprofundir en els diversos àmbits d’estudi de la llengua i de la literatura catalanes, inclou formació en terrenys més pràctics com l’edició de textos, l’assessorament lingüístic, la traducció, la correcció de documents, etc

What will you be able to do once you finish?

Tot i que el títol no habilita per a l’exercici d’una determinada professió, es considera un complement adequat per a les següents professions:

  • Ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes.
  • Assessorament lingüístic.
  • Treballs en editorials (direcció literària, correcció, preparació d’edicions, etc.).
  • Gestió cultural.
  • Periodisme i mitjans de comunicació.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Arts and humanities
Study programme leadership Dr. Pere Rosselló Bover
20 places
60 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 23,89¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 1.494,00¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336