Listen

Master's Degree in Master's degree in Socieducational Intervention with Children, Adolescents and Families

Academic year 2019-20 | 60 credits | 25 places

General information about master's theses

The Master's Thesis (TFM) must be viewed as another subject on the curriculum and, therefore, shall comply with the same general standards and regulations as other subjects.

Master's thesis registration

The maximum number of registrations to pass the TFM subject is four plus one additional registration which shall be granted by the Centre for Postgraduate Studies management team upon approval by the master's management team.

Where the viva defence of the master's thesis cannot be held in the same academic year as the registration year, an annual registration may be granted for academic tutoring.

The registration for academic tutoring must be consecutive.

Registration of the master's thesis project

After enrolling for the TFM subject, students shall formalise the registration of their master's thesis project within the deadlines set for each degree programme.

Registration requests for the Master's Thesis shall be done via the following application: https://postgrau.uib.es/tfm

Bear in mind the following when filling in the form:

 • Format of the thesis title (do not write everything in CAPITALS)
 • Tutor name and surname(s), as well as his/her correct e-mail address
 • Thesis script in PDF format not surpassing 100MB.

You may monitor your request in the same application.

Submission of the master's thesis

Once the thesis project request has been accepted, students may submit their thesis within the deadlines set for each degree programme.

Submission comprises a two-step process:

 • The first shall be done over the application: https://postgrau.uib.es/tfm
 • The second shall be done by accessing the TFM subject for your degree programme on Aula Digital. Here you will need to submit the same file in the 'Master's thesis submission (final version)' task.

You need to take the following into account when filling in the form:

 • The thesis document must be in PDF format not surpassing 100MB in size
 • The Thesis cover, which can be found in the 'Master's forms' section
 • The thesis distribution licence must be filled out via the same application.

You may monitor your request in the same application. When students and tutors sign the licence, they authorise the work to be published in the institutional repository for public consultation.

Master's thesis viva defence

The master's management team may appoint one or several panels at the start of the academic year or appoint a specific panel for each thesis.

Procedure:

 • The master's management team will send a copy of the thesis to the panel members
 • The master's management team shall notify admin services regarding the panel members and the viva date, as well as release a public announcement
 • The chair of the panel shall convene the other members, tutor(s) and/or joint tutors, and the author within at least ten and at most 15 working days
 • Admin services shall produce the corresponding record of proceedings.

Master's thesis assessment

The mark awarded shall be included in students' academic record once all credits for the programme are passed.

Resources on academic plagiarism and Turnitin.

Web resources from the UIB library: Definition, regulations and other topics related to plagiarism and how to avoid it.

Integridad académica y plagio (Academic integrity, plagiarism and how to include the ideas of others into our work): Author: González Teruel, Aurora - Date: 2019 - (Educational Innovation, University of Valencia) Video on YouTube

Information about accessing Turnitin reports: UIB Turnitin Webinar.

Resources for master's thesis tutors

Since the first step to check for plagiarism comes from those tutoring theses, tutors are recommended to review the 'Resources on academic plagiarism and Turnitin' section on this website.

Guide for master's thesis tutors [ca]

Specific information about theses for the master Master's degree in Socieducational Intervention with Children, Adolescents and Families

Línies d'investigació del professorat per a l'elaboració TFMs

NOEMY BERBEL
 • L'art com a eina de canvi: inclusió educativa, social i regeneració dels vincles comunitaris.
 • Projectes d'Aprenentatge Servei (ApS).
 • Art/Música comunitària.
CARMEN TOUZA
 • Programes d'intervenció davant situacions de maltractament al menor i amb menors testimonis de violència de gènere.
 • Intervenció socioeducativa en l'acolliment residencial, l'acolliment familiar i l'adopció.
PERE PALOU, PERE ANTONI BORRÀS, JAUME CANTALLOPS i JOSEP VIDAL
 • Promoció d'hàbits de vida saludable en entorns educatius.
FRANCISCA COMAS; XAVIER MOTILLA; BERNAT SUREDA; SARA GONZÁLEZ.
 • Història de la infància i la família.
 • Història de les institucions d'atenció a la infància.
 • Història de l'escolarització.
 • Història de l’educació social.
 • Drets del menor i programes d’atenció a la infància.
CARMEN ORTE, LLUÍS BALLESTER, JOSEP LLUÍS OLIVER, BELÉN PASCUAL, JOAN AMER, MARGA VIVES, M.ANTÒNIA GOMILA, VICTÒRIA QUESADA, ROSARIO POZO.
ANÀLISI DE LA REALITAT EDUCATIVA I SOCIAL
 • Les dificultats socials al sistema educatiu i als serveis socioeducatius.
 • Pobresa infantil.
 • Joventut: necessitats, tendències i polítiques públiques.
PROGRAMES FAMILIARS
 • Gestió de conflictes: mediació escolar, familiar i comunitària.
 • Programes de competència familiar.
 • Educació familiar.
 • Prevenció del consum de drogues.
INTERGENERACIONALITAT
 • Intervenció socioeducativa intergeneracional.
 • Persones majors (gent gran): necessitats i programes.
CONDUCTA NO NORMATIVA
 • Prostitució i altres modalitats d'explotació sexual (Abús sexual en la infància i adolescència).
 • Pornografia i canvis en les relacions interpersonals dels adolescents.
PROGRAMES I SERVEIS
 • Programes de prevenció i intervenció en convivència escolar basats en evidència.
 • Avaluació de programes d'intervenció educatius, socials i socioeducatius.
 • Treball socioeducatiu en xarxa.
 • Programes de prevenció i intervenció en convivència escolar basats en evidència
 • Gestió de conflictes: mediació escolar, familiar i comunitària
 • Programes de competència familiar.
 • Intervenció socioeducativa intergeneracional.
 • Educació, família i comunitat: visió teòrica, metodològica i des de la intervenció socioeducativa.
 • La relació de les famílies amb les escoles, els serveis socials i altres àmbits de la comunitat.
 • Intervenció comunitària i treball en xarxa: l'àmbit de la intervenció familiar.
ANTONIA PANIZA
 • Dret de Família, en general. I específicament, temes actuals com: guarda i custòdia compartida, aspectes actuals de la filiació (doble maternitat, gestació per substitució, reconeixements de complaença, etc.).
 • Protecció dels menors, en general (entre d'altres, en supòsits de separació o divorci i en situacions de risc i desemparament, etc.).
 • Menors i noves tecnologies des d'una perspectiva jurídica.

Són molts els temes que es poden tractar des d'un punt de vista jurídic. Per això és possible una cotutorització d'un altre treball en el qual es vulgui analitzar el tema triat des d'un punt de vista jurídic.

MATEU SERVERA
 • Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat: repercusions sociofamiliars i escolars.
 • Psicopatologia infantil: repercursions sociofamiliars i escolars.

CALENDARI CONVOCATÒRIES TFMs

CONVOCATÒRIA FEBRER

8-17 gener. Termini sol·licitud d'inscripció TFM.
22-24 gener. Termini entrega del TFM.
13-14 febrer. Dates per a la defensa del TFM.

CONVOCATÒRIA JUNY-JULIOL

1-12 juny. Termini sol·licitud d'inscripció TFM.
19-30 juny. Termini entrega del TFM.
20-21 juliol. Dates per a la defensa del TFM.

CONVOCATÒRIA SETEMBRE

2-31 juliol. Termini sol·licitud d'inscripció TFM.
1-10 setembre. Termini entrega del TFM .
29-30 setembre. Dates per a la defensa del TFM.

Defended master's thesis

 • Diseny d'un programa de criança en positiu per famílies amb infants de 3-6 anys en el marc dels serveis socials com a eina socioeducativa d'intervenció comunitària
 • Orientació de gènere en els serveis de justícia juvenil
 • Programas de Educación Afectivo-Sexual en España: una revisión sistemática
 • "Estudio sobre prevención y consumo de drogas en adolescentes, 2017. Análisis de una comunidad de Mallorca"
 • La transición a la vida adulta de los jóvenes extutelados. Estudio del programa de emancipación de la “Fundación de Solidaridad Amaranta”
 • La violencia filio parental, una aproximación a un fenómeno emergente en la sociedad actual.
 • Programas de prevención de adicción a las tecnologías de la información y comunicación: una propuesta de buenas prácticas
 • Comparación de los programas de formación para padres adoptantes a nivel nacional
 • El proceso de emancipación de jóvenes extutelados/as y sus dificultades
 • Fundación La Caixa: el impacto del trabajo en red. Estudio comparativo de los diagnósticos realizados en Palma de Mallorca.
 • La implementació de l'educació afectivosexual a l'Educació Primària de les Illes Balears
 • Las competencias parentales de las familias que participan en el programa “Manitos Trabajando” del Centro de Apoyo a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Piura, Perú.
 • Les dificultats d’aprenentatge dels infants maltractats que viuen en centres d’acollida de Mallorca. Guia de recomanacions de bones pràctiques per millorar l’aprenentatge.
 • Protección de menores e intervención socioeducativa con familias. Estado de la cuestión de la normativa de protección de menores y revisión sistemática cualitativa de programas de intervención familiar.
 • Repercusión de la política social en el modelo social de las Islas Baleares
 • Situación social y familiar del alumnado del Programa Manitos Creciendo: un estudio descriptivo en el Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores de la ciudad de Piura
 • Anàlisi de la intervenció amb maltractadors condemnats a Mallorca.
 • Aproximació a l'escola privada i religiosa de la Postguerra a través del testimoni del seu alumnat
 • Aproximación a una diagnosis del sinhogarismo en Mallorca
 • El proceso de integración del adolescente inmigrante latino en Palma de Mallorca: ¿Cómo influye en su proyecto de vida?
 • Estudio de caso del Programa de Integración Familiar (PIF) de Galicia
 • Evaluación del Programa de Competencia Familiar implementado como programa piloto, en la comunidad de Daniel Flores Zavaleta en Costa Rica
 • Implicacions per a la Pràctica Professional en la Intervenció Socioeducativa amb Famílies Homoparentals Adoptants: Dues Revisions Sistemàtiques Exploratòries
 • Intervenció educativa: Reforç escolar al centre residencial de menors "Fundación Padre Montalvo"
 • La prevención de drogodependencias en el ámbito familiar en Galicia: aplicación del PCF en el Centro de Día de Atención al Menor Alborada (Vigo)
 • L’èxit escolar a l’Educació Primària: una proposta d’intervenció per al segon curs a partir de l’acció tutorial
 • Vulnerabilitat social de les persones majors del barri del Terreno
 • "Families .... of this planet?" Investigation on disability and parenthood in the binomial Amadip Esment Foundation and the Majorcan Institute of Social Affairs
 • "Minors who see, children suffering"
 • Analysis of perception and understanding of Child Protection Services from teachers
 • Child Sexual Abuse and Systemic Response to Trauma: an Exploratory Systematic Review
 • Disseny del Programa d'Educació Socio-Emocional per a infants de 6 a 8 anys en acolliment familiar en família extensa.
 • Impact of immigration on the educational system in the town of Alcudia and the schools response
 • Intervention with families of young offenders in the Balearic Islands: a proposal for intervention
 • L'assetjament escolar: un dany ocult
 • Las necesidades de los profesionales que trabajan dentro del Equipo de Primera Valoración y Urgencias dentro del Servicio de Protección del Menor (IMAS) de las Islas Baleares
 • Quality management: Ability to improve
 • Study on the social situation of families in Capdepera , particularly the most vulnerable to exclusion
 • Systematic review of evidence-based Universal drug prevention programs
 • Teachers training of primary education at Spanish universities considering issues of family and school
 • Application practices of Focused-solutions model in groups of help-self: work at family in the sanitary area
 • A sport of comments: Are we on the right path?
 • Communication between parents and children with a hearing deficiency or disabiliy
 • Emancipation trajectory of exmentored youngsters in care of the Natzaret Foundation
 • Empatía en jóvenes residentes en el centro socioeducativo Es Pinaret
 • Evaluation of the effectiveness of base program at "Proyecto Hombre"
 • International Adoption. problems, characteristics and educational needs
 • La homofobia escolar desde la perspectiva de la atención a la diversidad afectivo-sexual
 • Learning environments: a methodological strategy for the treatment of mathematics
 • New forms of child sexual abuse through new technologies
 • Perpeción del profesorado en los centros educativos de Mallorca: La adaptación escolar de los niños adoptados
 • Physical activity as facilitating medium of socialitzation in contexts of social exclusion: an intervention proposal
 • Pro Chidhood Stamp. Historical reconstruction
 • The circular narrative model in the context of family mediation: a way of deconstructing the story that keeps people on the problem
 • The life story work in foster care, residential care and adoption
 • The yoke of the postwar period: analysis of the Law of 17 July 1945 on primary education
 • Analysis of the social difficulties that limit sexuality in old age from a family perspective.
 • Analysis on the use you give to your web pages and socials networks disabled associations Baleares.
 • A retrospective look at programs about violence towards parents: proposing new strategies.
 • Child sexual abuse and its prevention
 • Desensitization and Reprocessing Eye Movements (EMDR) for the treatment of child sexual abuse.
 • Effects of migration in Son Gotleu Schools.
 • Infant massage: a possible tool to facilitate the formation of the bond between adopted children and their adoptive parents.
 • Intervention Socioeducativa with family in risk from Municipal Center of Social Services of Palma.
 • Key factors for the capacity of emancipation of the youngsters. Study of case: the home of Llars El Temple.
 • Meeting points in Spain.
 • One-parent families in social exclusion risk.
 • Open environment educator: the case study of school-support work in the municipality of Binissalem.
 • Precarious childhood in a tourist area. The impact of social and educational networking.
 • Projecte jove and programs drug treatment for adolescents.
 • Reunification programs: a systematic review
 • Social intervention with young people between 14-16 years old, for the best adaptation in home, after their stay in centers for young offenders.
 • The process of integration and adaptation of children in residencial centres.
 • Validation of an instrument to evaluate Mallorca's residential care quality
 • Violence against parents in international adoptions cases: a proposal to improve.
 • Childhood and schooling during the early years of Franco's dictatorship in the Balearic Islands (1939-1959): an approach to public school by way of the memories of teaching experience
 • Cognitive Strategies
 • Drug use in young offenders inmates in a therapeutic center.
 • Educative work and the network in the process emancipation
 • Es Fusteret Socio-educational Center: Retrospective analysis of cases
 • Family and babies. Learn together. Work from early care to families on social risk
 • Implementation of Laighin Therapy Workshops within the Program "Espai, joc i lleure" as a means to Strengthen the Relationship between Parents and Children
 • Intervention proposals with families of children with behavioral problems
 • Multiproblematic families. Concept and theoric framework. Intervention programas in the Balearic Islands
 • Prevention of sex risc behaviors in adolescence. The implemntation ofworkshop in minors residences
 • Protection and remediation of children in the records of the Juvenile Court of the Belearic Islands
 • Sistemic seeing of a Minors Protection Center
 • Social educational intervention proposal for adoptive failure situations in the minor care centre
 • Social-educativeintervention with families in risc. Study of a case of aminor in a protection center.
 • Specific catalogue of specific centres for children and youth with autisms spectrum disordres (ASD) in Spain, directed to families.
 • Young project, a therapeutic work with tenagers
 • Social services Almuñécar (Granada). Experience community prevention and intervention with children and families and drug addiction.