Master's Degree in Teaching Training

Academic year 2018-19 | 60 credits | 250 places

Degree data and benchmarks

Students

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
New 188 253 259 265 256 245
SIIU New 158 223 242 247 241 236
Registered 248 335 349 387 354 344
Graduates 163 229 217 274 237 239

New students: these students are starting their studies from the beginning for the first time. They may have recognised credits or not.

New SIIU students: these students are starting their studies from the beginning, registering on a programme for the first time and, in accordance with SIIU criteria, may have fewer than 10 credits (for a Master's) or 30 credits (for an undergraduate programme) recognised. This set of students may also be referred to as the optimum new entry group. 

Registered students: these students have an active registration on a programme for an academic year. This set of students may also be referred to as the total student population.

 • Registration reservations are not included (due to the students awaiting a place at another university or credit recognition)
 • Registration cancellations are not included
 • Students with unpaid debts are not included

Graduates: these students have passed (passed or accredited) all credits required for the degree programme and have, therefore, finished their course regardless of whether they have requested their degree certificate be issued or not.

Entry Cohort

 

Data and description

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Graduation Rate - 89% 88% 90% 88% 93%
Drop-out Rate - 6% 3% 4% 5% 4%

Final drop-out rate: the percentage of students from a new entry cohort that, without graduating, have not re-registered on the degree or any other programme, either at this university or at any other insitution in Spain, for two academic years in a row.

Graduation rate (RD 1393/2007) is defined as the percentage of students from an entry cohort that finish their programmes in the theoretical planned timeframe for the curriculum, or within an additional academic year. The reference population is the New Full-time SIIU Student Group.

Graduating Class

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Graduate Efficiency Rate 97% 97% 97% 97% 98% 98%

The efficiency rate is defined as the percentage ratio between the total number of credits passed by students throughout the registered programme from which they have graduated, and the total number of credits they effectively registered for. The reference population is the optimum group.

Credits Taken and Passed

 

Data and description

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Degree Success Rate 99% 99% 98% 99% 99% 100%
Performance Rate 94% 95% 94% 96% 95% 95%

Success rate: the percetage ratio between the number of passed credits and the number of credits taken for assessment.

Performance rate: the percentage ratio between the number of credits passed and the number of credits registered for.

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Bartolomé Vilanova Canet
Secretary
M. Consolación Hernández Guerra
Teaching and Research Staff
 • Juan Frau Munar
 • Josep Vidal Conti
 • Maria Isabel Ripoll Perelló
Student
Joan Barceló Adrover

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. Here, you can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Commitment to quality

Declaration in which the person in charge of ensuring the quality of the Master's programme wishes to express his/her commitment to quality and the constant improvement of his/her actions.

End of master projects

 • ¿Dudas? Aprendes: un proyecto de asesoría lingüística
 • "Biniorgulldivers": un projecte socioeducatiu que capacita d'estratègies per a combatre el bullying LGTBIfòbic a la comunitat educativa del CEIP Robines
 • "Las voces de Palma": una propuesta didáctica para el estudio del primer franquismo (1939-1959) en 4º de ESO y 2º de Bachillerato usando fuentes orales.
 • "Si apre il sipario!". La dramatización en el aula de italiano A2: una propuesta para el desarrollo de la competencia oral.
 • Activitats complementàries relacionades amb la música per a l’assignatura de valors ètics.
 • Al voltant de l'alfabetització científica i tecnològica. Propostes didàctiques per ESO
 • Anàlisi de la desigualtat de gènere en àmbits stem a secundària
 • Anàlisi des de la perspectiva didàctica de l’agricultura i els seus efectes aplicat a un estudi de cas: Un itinerari didàctic per sa marjal de sa Pobla.
 • Anàlisi i conscienciació de la problemàtica que suposen els plàstics per al medi ambient. Aprenentatge basat en projectes.
 • Análisis del Tiempo de Compromiso Motor en las clases de Educación Física
 • Aplicació de la metodologia ISLE (Investigative science learning environment) a les sortides de camp.
 • Aplicació de la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner a l’ensenyança de la Física i Química, a través de la innovació metodològica
 • Aplicació metodologia EduScrum al Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Aplicación del modelo Flipped Classroom en la asignatura de Física y Química de 3° de la ESO
 • Aplicación de metodologías activas en formación profesional: ABP, aprendizaje servicio y trabajo cooperativo, una experiencia de aplicación en el módulo Relaciones públicas y organización de eventos de marketing en el CFGS Marketing y Publicidad del IES Manacor
 • Aprendre a aprendre en l'era digital: una activitat de representació del PLE de l'alumnat de secundària
 • Aprendre a pensar: l'activitat metalingüística en la didàctica escolar
 • Aprenent a aprendre cooperant. Projecte de Tecnologia dins el Programa CA/AC
 • Aprenentatge basat en problemes. Proposta didàctica aplicada al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge Basat en Projectes en àmbits CTEM: la col·laboració entre docents com a eina de millora de la convivència i el rendiment de l’alumnat.
 • Aprenentatge per Servei: una proposta d'intervenció intergeneracional.
 • Aprenentatge Servei. L’assignatura d’Economia des d’un altre punt de vista.
 • Aprenentatge servei. Un recurs per adquirir competències cíviques
 • Aprenentatge servei i educació ambiental: una proposta didàctica multidisciplinar per a tota la comunitat
 • Aproximació al coneixement dels fongs a través de l’aprenentatge per projectes: una proposta didàctica basada en el cultiu de bolets
 • Aproximació a l’elaboració de I'informe del Sistema Educatiu d'Eivissa per al curs 2017-2018
 • Aproximació del Patrimoni Arquitectònic a l'Educació
 • Avaluació dels coneixements, actituds i comportaments respecte al medi ambient de l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Felanitx i recurs educatiu en forma d’unitat didàctica
 • A voice trip around the world: A coral project in the ESO
 • Benefits and Applications of Literary Sources within the English Curriculum in Secondary Education
 • Bullying in Secondary Education: Prevention program for the improvement of coexistence
 • Canon, clásicos y literatura universal: leer como si fuéramos a quedarnos ciegos
 • Cap a una geometria més vivencial a l’ESO gràcies a les TIC
 • Cartografia digital i Sistemes d’Informació Geogràfica com a recurs educatiu a les aules de secundària
 • Centres ecoambientals al municipi de Sant Josep, característiques, funcionament i proposta de millora
 • Ciència a Secundària: Com abordar l’assignatura de Física i Química al primer cicle.
 • Com fer dels instituts un espai més amigable i lliure pels alumnes LGTBI+
 • Comparació de la idoneïtat de realitzar dues hores seguides o dues hores separades d’educació física per augmentar els nivells d’activitat física
 • Comunidad online: una herramienta para combatir el estrés preuniversitario
 • Corpus lingüísticos para la reflexión metalingüística: una propuesta didáctica orientada a las competencias
 • Cultivem Filosofia
 • Dealing with Gifted Students in EFL: a Practical Approach through Differentiation
 • De camí a la Coeducació. Guía per a introduir la perspectiva de gènere a l'Educació Secundària
 • Declinaciones de lo imposible: adolescencia y agresividad. Una aproximación psicoanalítica
 • De la Crònica del rei En Jaume a les cròniques del segle XXI
 • De las «historias» de Instagram a la presentación oral formal: propuesta didáctica para trabajar la expresión oral en lengua castellana mediante el uso de las TIC
 • Dinàmiques convergents per atendre la diversitat dins l’aula
 • Dispositius mòbils i entorns innovadors d’aprenentatge. Una proposta d’activitats amb TACs per a l’aprenentatge dels drets humans.
 • Dos itineraris didàctics per a alumnes de 1r i 2n cicle d'E.S.O a Inca
 • Dos itineraris didàctics per alumnes dels cursos de 2on i 3er d'ESO als municipis d'Escorca i Vilafranca de Bonany
 • Educació emocional desvinculada dels estereotips de gènere dins el currículum de la Llengua Anglesa
 • Educació en positiu sobre les noves tecnologies en els centres d’educació secundària obligatòria des de l’àmbit de Biologia i Geologia
 • Educació i Memòria Històrica
 • Educació sexual a secundària. Acompanyament al desenvolupament afectivosexual positiu
 • Eines de disseny de jocs per millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El Aprendizaje-Servicio como metodología innovadora para la enseñanza de la Biología y Geología en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
 • El calendari per la igualtat: una idea per treballar la coeducació
 • El cinema i el seu ús en el procés d'ensenyament-aprenentatge
 • El estímulo emocional del juego en el área de la Educación Física
 • El fang a Marratxí. Itinerari didàctic per a alumnes de tercer curs d’educació secundària obligatòria
 • El fanzine com a eina de divulgació a l'alumnat de secundària
 • El gòtic a les Illes Balears: itineraris didàctics medievals a 2n d'ESO.
 • El joc de simulació històrica com a instrument d’ensenyament i aprenentatge. Una proposta didàctica
 • El meu jo poètic. Versos didàctics i propostes interdisciplinàries a l’aula.
 • El model d'Educació Esportiva aplicat a primer de Batxillerat
 • El panorama artístic actual en l’educació.
 • Els debats sociocientífics com a metodologia didàctica a les matèries científiques
 • Els espais d'oci dels centres educatius: una eina per a la construcció identitària.
 • Els micromasclismes: trencar el silenci des de les aules
 • El so: un projecte interdisciplinari per l'aprenentatge de física, música i tecnologia
 • El suport dins l'aula a l'IES Manacor. Propostes de millora per a un suport més inclusiu a l'aula.
 • El universo y el sistema solar a través de las TIC
 • El uso de las Prácticas Restaurativas en la formación de los profesionales del Grado Superior en Mediación Comunicativa
 • El valor pedagògic del diàleg: una proposta didàctica per a millorar l'aprenentatge i la convivència a l'aula d’educació plàstica mitjançant investigació basada en disseny
 • Ensenyar cultura democràtica a primer de batxillerat. Una proposta didàctica
 • Enseñanza del Álgebra en Secundaria: Estado actual y propuestas didácticas
 • Entender la percepción del adolescente a través del dibujo. Nuevas aproximaciones.
 • Escape Room com un repte educatiu en secundària
 • Espai d’Aprenentatge Cooperatiu sobre els Drets Humans
 • Et farè un taller que no podràs rebutjar
 • Evaluation of students’ writing processes to help develop writing skills: from theory to practice
 • Èxit a secundària amb el treball per projectes
 • Experiencias de juego en el aula. Propuesta de aplicación en historia de la filosofía.
 • Exploring informal and colloquial language through Netflix’s Derry Girls
 • Expressió escrita, gramàtica i tipologies textuals: una proposta didàctica
 • FAMÍL-IES: Propostes per crear ponts entre les famílies i els centres d'educació secundària obligatòria
 • Fem ràdio, projecte per a l'assignatura d'Imatge i So.
 • Filosofia com a acció. La creació d'una aplicació mòbil per a la matèria de Valors Ètics.
 • Foreign Language Acquisition: A Study on the Development of English Pronunciation Skills by Majorcan Secondary Education Students
 • Formative Assessment of Writing: a Didactic Proposal to tackle the Students’ Writing Processes
 • Gamificació i ABJ a la Formació Professional
 • Gamification or Traditional Methods?: A Study on Different Methodologies to Teach Grammar
 • Guerra de successió i Nova Planta al Regne de Mallorca. Proposta didàctica a partir d’enfocaments metodològics diversos per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física.
 • Hábitos de alimentación saludable en los centros Educación Secundaria
 • Homeschooling: Estudi de tres casos a Mallorca
 • Importància de l'educació alimentària a secundària
 • Importancia de la mujer científica en las aulas: un enfoque didáctico
 • Improving Spanish EFL Students' Speaking Skills through Cooperative Work
 • Improving Students’ English Skills through the Curricular Introduction of Environmental Education in the English Language Subject
 • Influencia de las redes sociales sobre los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. Propuesta de intervención nutricional-educativa.
 • Instagram as a teaching tool: Introducing the passive voice in an EFL class
 • INTEL·LIGÈNCIA CREATIVA. Simbiosi entre creació artística, motivació i emoció en educació secundària.
 • Interferències lingüístiques: proposta d'activitats per millorar l'aprenentatge de l'L2
 • Intertextualitat, multiculturalitat i alfabetització visual a l'aula d'anglès de secundària.
 • Intervenció per millorar els hàbits d'activitat física i d'alimentació de l'alumnat de l'IES Puig de sa Font
 • Introducció al laboratori de Química: Conscienciació de l’alumnat sobre els riscos associats als productes de laboratori i el seu emmagatzematge
 • Introducció de la perspectiva de gènere al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística.
 • Introducing Critical Thinking at High School Level to Enhance the Teaching of Speaking
 • Introducing Cultural Minorities in the EFL Classroom through Folklore
 • Introducing Nutrition Education in the English Language Subject’s Curriculum: Training Students’ English Skills through the Acquisition of Nutritional Knowledge
 • Investigación lingüística en las aulas de secundaria. Una propuesta basada en los neologismos
 • Investigar el volum dels cossos geomètrics. Co-construcció de l’aprenentatge a matemàtiques a través d’una proposta de treball per projectes a tercer d'ESO
 • ITINERARI DIDÀCTIC PEL MUNICIPI DE POLLENÇA. Una proposta per a l'assignatura de Geografia (Batxillerat)
 • Itinerari didàctic per treballar les ciències socials: La gestació del boom turístic al cas de Peguera.
 • Jugando con la sintaxis: Actividades ludificadas para tratar la sintaxis en el aula
 • Juníper Serra i les missions de Califòrnia: Una proposta per treballar l’ABP
 • L'acollida a través dels jocs dramàtics dins el Pla d'Acció Tutorial al primer curs d'Educació Secundària
 • L'aprenentatge basat en problemes: una proposta d'aplicació per a l'ensenyament de la llengua anglesa a l'educació secundària
 • L'assetjament escolar a les nostres aules. Estudi a una aula de primer d'ESO.
 • L'autoavaluació, la coavaluació i l'heteroavaluació a l'assignatura de Biologia i Geologia a les aules de Secundària
 • L'Educació Emocional i les Xarxes Socials. Proposta i aplicació d'una intervenció educativa a un centre d'educació secundària.
 • L'Educació Física, una eina pràctica per treballar l'educació en valors
 • L'esport i el rendiment acadèmic a l'IES Sa Blanca Dona d'Eivissa
 • L'Univers i el Sistema Solar a través de les TIC
 • La adicción a los videojuegos en adolescentes: la función del orientador en la prevención, detección e intervención de su abuso
 • La aplicación de las competencias clave en sesiones con formato de reorganización del espacio del aula
 • La didàctica de les fonts primàries històriques a l'educació secundària obligatòria. Una proposta per a la història de Mallorca.
 • La distopía como herramienta de enseñanza: Un mundo feliz y Gattaca
 • La enseñanza de la gramática a partir de la lingüística cognitiva y la teoría de prototipos
 • La formació del professorat en educació emocional
 • La Guerra Civil a Mallorca (1936-1939): itineraris didàctics, dirigits als alumnes de 4t d’ESO, per conèixer el conflicte bèl·lic a Palma
 • La guía de viaje. Un modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos para el estudio del territorio en geografía humana
 • La interdisciplinarietat com a motor per a la lectura.
 • La interdisciplinarietat des de l'aula de música a través de la llegenda de Sa núvia d'Algendar
 • La intervenció educativa als museus. Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca
 • La invisibilització de la dona al currículum de Geografia i Història
 • La literatura como experiencia: desarrollo de la lectoescritura, la creatividad y la sensibilidad artística a través de los cuentos de Valter Hugo Mãe
 • La literatura de ciència-ficció en el currículum de Llengua i Literatura Catalanes: anàlisi i propostes.
 • La ludificació i la seva aplicació a l’àrea de tecnologia
 • La música a l’aula d’anglès: una proposa didàctica per al tractament de la diversitat sexual i el desenvolupament de les habilitats comunicatives
 • La necesidad del pensamiento crítico como herramienta competencial
 • La necesidad educativa sobre la violencia de género: creación y aplicación de una unidad didáctica
 • La participació de les famílies en un centre educatiu concertat
 • La práctica teatral como instrumento de inclusión en la Educación Secundaria
 • La presència dels mòbils als centres de secundària
 • La prevenció de la Violència de Gènere en els centres educatius de secundària
 • La Ràdio com a projecte Tecnològic i competencial a la ESO
 • La realitat augmentada com a eina d’aprenentatge a l’educació
 • La realitat virtual: viatjar dins l'aula
 • La reconstrucció familiar (genealogia) com a instrument didàctic per a l’ensenyament de la història. Proposta d'aplicació al currículum de 4t d’ESO de les Illes Balears.
 • La rondallística i la competència emocional a l'aula: una proposta didàctica
 • La xarranca literària: cap a un pla lector de centre entre la narració breu i la fantasia en el foment de l'educació literària
 • Les Comunitats Virtuals: Xarxes d'ensenyament i aprenentatge
 • Les estructures geodèsiques a secundària
 • Les noves pràctiques filosòfiques. Anàlisi crítica i aplicabilitat a l'aula de la proposta d'Oscar Brenifier
 • Les TIC a l’àrea de matemàtiques de l’educació secundària de les Illes Balears
 • Llengua catalana i geolocalització. Creació d'un atles literari pitiús a l'aula
 • L’aprenentatge cooperatiu per a l'elaboració d'un pla d'empresa a Formació Professional
 • L’ aprenentatge servei aplicat a la formació professional. El projecte de televisió de barri: Son Cladera TV
 • L’avaluació de la matèria de llengua i literatura castellana en funció de les metodologies aplicades en la seva impartició.
 • L’educació ambiental en l'àmbit de les competències
 • L’efectivitat de les habilitats comunicatives del professor d’educació física a l’aula de secundària.
 • L’Escape Room com a recurs educatiu. Presentació d’una proposta didàctica aplicada a la classe de matemàtiques
 • L’ESCOLA-INSTITUT. Valoració de les primeres actuacions dels centres Joan Miró i Son Quint.
 • L’itinerari didàctic com a recurs pedagògic per a comprendre la interacció «naturalesa-societat» en els paisatges de les àrees de muntanya de la regió biogeogràfica mediterrània: un exemple pràctic en el municipi de Banyalbufar (Illes Balears, Espanya)
 • Maura Smart City: proposta didàctica emprant metodologies d’aprenentatge basat en projectes en alumnes de 3r d’ESO de l’IES Antoni Maura
 • Medievalitzant: la desfeta d'un entreteixit xoc literari
 • MENORCA COM ESCENARI D’ITINERARIS EDUCATIUS PELS ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT: les possibilitats de l’illa com a font d’aprenentatge cultural.
 • Metodologia, motivació acadèmica i disciplina a Batxillerat. Estudi de la seva relació i proposta pràctica a classe de matemàtiques
 • Millorar la motivació dels alumnes mitjançant un canvi metodològic en l'assignatura d'Economia de 1er de Batxiller
 • Mobilitat virtual en Secundària. Proposta didàctica per a la implantació d’un projecte eTwinning a l’aula.
 • Música i moviment corporal, la importància de treballar-los conjuntament a l’aula de música d’ESO. Una investigació sobre la qüestió i una proposta didàctica.
 • Neurociència aplicada a l'educació
 • Neuroeducació a les aulas: de l'emoció a l'aprenentatge.
 • Origami a ofimática: gamificación y aprendizaje basado en juegos en 4º de ESO
 • Paisatge, desenvolupament sostenible i activitats econòmiques. Un itinerari didàctic per la costa de Llucmajor i Campos amb alumnes de 3r d'ESO.
 • Parlar per escriure amb coherència i cohesió: una proposta didàctica
 • Pensament computacional per a l'aprenentatge significatiu. Proposta d'intervenció des de l'àrea de tecnologia.
 • Pla de Coeducació a l'Institut Josep Miquel Guàrdia
 • Plan de acción tutorial en la Educación Secundaria Obligatoria. Análisis y propuesta de mejora
 • Poesia aplicada a la didàctica de filosofia
 • Prácticas Restaurativas en los centros de educación secundaria: un instrumento para la mejora de la convivencia y la prevención del suicidio adolescente.
 • Premsa: una oportunitat per apropar les Matemàtiques a l’Alumnat
 • Prevenció de comportaments sexuals problemàtics i abusius a l’ adolescència: una proposta d’ intervenció des de l’ àrea de Biologia i Geologia.
 • Prevención y pubertad: de las prácticas corporales a la patología
 • Problemáticas socio-ambientales como contexto para la enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria: una propuesta educativa en el ámbito de las Islas Baleares.
 • Programa d’intervenció: prevenció del bullying a les aules dels centres de secundària
 • Projecte comú en dos mòduls del cicle formatiu de Grau Superior en Assistència a la direcció: Recursos humans i RSC i Comunicació i atenció al client
 • Projecte d’intervenció en educació emocional. Anàlisi d’una experiència per desenvolupar les competències emocionals a través de la música.
 • Projecte multidisciplinari: Hiphopéate
 • Projecte Multidisciplinar sobre el disseny d’una instal·lació fotovoltaica a un centre educatiu de les Illes Balears
 • Projecte per a l'Aprenentatge del mòdul Motors: Funcionament i Comparació
 • Promotors per a la Convivència Igualitària: el grup d'iguals com a eina per a la Prevenció de la Violència de Génere Digital a l'Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta d'activitats cooperatives sobre el Regne de les Plantes a l'àrea de Biologia i Geologia
 • Proposta d'itinerari didàctic de la història romana i tardoantiguitat de Mallorca a 1er de l'ESO
 • Proposta d'una unitat didàctica per treballar l'alfabetització mediàtica i informacional en el primer cicle d'ESO en l'àrea de Geografia i Història
 • Proposta de disseny d'un programa de cibermentoria per famílies
 • Proposta de treball per projectes a l'àrea de dibuix i disseny
 • Proposta didàctica d’alemany turístic a FPB d’Hoteleria i Turisme
 • Proposta didàctica multidisciplinària: educació sexual amb perspectiva de gènere
 • Proposta didàctica multidisciplinària amb enfocament STEAM centrada en la Biologia i Geologia en alumnes de 3r d'ESO
 • Proposta didàctica per tractar les infeccions de transmissió sexual amb els alumnes de Cures auxiliars d'infermeria a través d'una webquest
 • Proposta didàctica sobre Història de la Indumentària.
 • Proposta d’Aprenentatge Basat en Problemes pel treball de la investigació i divulgació de l’ecologia marina a 1r d’ESO
 • Proposta d’estudi de les reaccions químiques a través de l’aprenentatge basat en problemes
 • Proposta d’incorporació de l’educador social als centres d’educació secundària. Valoració del Programa TISOC
 • Proposta d’itinerari didàctic per a secundària: Urbanisme i patrimoni a la ciutat d’Inca
 • Propuesta de inclusión en la enseñanza secundaria obligatoria: Acerca de la identidad de género
 • Propuesta de intervención inclusiva dirigida al aprendizaje de la comprensión lectora en alumnos con trastorno de la lectoescritura en un aula de 1º de ESO.
 • Propuesta didáctica: Teléfonos inteligentes y prácticas de laboratorio en la asignatura de física y química.
 • Propuesta didáctica. La recepción y el impacto de la Revolución rusa a través de la prensa obrera de Mallorca entre 1917-1921.
 • Propuesta didáctica para reflexionar sobre el autoconcepto académico con Thinglink
 • Propuesta para el diálogo intercultural: tipologías textuales y teatro al servicio de la sociedad
 • Proyecto educativo sobre los trastornos neurológicos para los alumnos de secundaria y bachillerato
 • Proyecto Interdisciplinar: Comunidad virtual para la salud
 • Què? Com? Perquè? Treballar la música des de les competències. Una proposta didàctica.
 • Recursos educatius oberts: proposta per compartir continguts educatius de Tecnologia a Eivissa
 • Relacions i comportaments afectivo-sexuals no saludables a través de les noves tecnologies a l’adolescència.
 • Salvem el nostre patrimoni immaterial: dites, refranys, proverbis, frases fetes i expressions populars
 • Sóller: el paisatge com a motiu poètic
 • Teaching Gender Equality through Art to Improve Students' Production Skills, Creativity and Critical Thinking
 • The Connections between Spanish, Catalan, and English: The Teaching of Greco-Latin Prefixes and Suffixes in EFL through Educational Games
 • The Development of the Intercultural Communicative Competence Through Sitcoms in an EFL Context
 • The Implications of Teaching English Grammar through Implicit and Explicit Instruction to EFL Students.
 • The Significance of Educating Emotions: Fostering the Development of Personal and Emotional Intelligences in English as a Foreign Language Secondary Classrooms.
 • Tres itineraris didàctics de geografia, història i història de l'art a Campos
 • Tres Metodologies per a Treballar Continguts de 2n i 4t d’ESO
 • Una educación secundaria para todos: La educación inclusiva en el marco de alumnos con discapacidad. Necesidades, actuaciones y propuesta inclusiva para la asignatura de Valores Éticos.
 • Una historia de vida: la educación emocional a través del aprendizaje servicio en el área de Lengua y Literatura Española
 • Una proposta per millorar el raonament i treballar les competències a l’assignatura de matemàtiques: problemes de lògica en grups cooperatius
 • Un itinerari didàctic per investigar el turisme i els seus impactes sobre Cala Millor
 • Un projecte de gamificació de l'assignatura d'anglès a Secundària
 • Un trajecte de llengua, literatura i premsa escrita en català. Menorca: de Lupercio a Nostra Parla (1890-1923)
 • Violencia de género 2.0 en adolescentes
 • Visió curricular interdisciplinària per evitar el fracàs de l'hort com a recurs d'un centre d'ESO
 • “Anem a fer un Show”, Aprenentatge Basat en Projectes a la cuina
 • “La gran gymkana de los bienes públicos”. Un proyecto gamificado e interdisciplinar para alumnos de primero de bachillerato
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Creació d'una llengua artificial
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Incidència de la formació del treball cooperatiu a l'IES Balàfia
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • Jigsaw
 • L'abandonament escolar prematur
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • La composición a través de la estampación
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La robótica más que un juego
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • La tolerància com a valor educatiu
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Metodología STEM con CE3X
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • Nous factors d'èxit escolar
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • Som Sant Jordi
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Animalats"
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • "De dins a fora"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "Development and adjustment of vocational training in Menorca."
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • Aprendre a aprendre
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • Didactic Project for Spanish Language and Literatur
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • Importance of philosophy during educational phase and the project Philosophy 3/18
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • La diabetis a través de les TIC
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • La sintaxis a través del juego
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • Significant learning of chemical formulation and nomenclature in Compulsory Secondary Education
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • What menorcan companies think about his trainees from the different specialties of Vocational Training? What are their principal virtues and weaknesses?
 • World Englishes y cine en el aula
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • "Jo sóc aquest que em dic..." An educational proposal to work on poetry in 4th ESO
 • "Tiza y viñetas" working some competences at the same time. Educational bloc for the introduction of techniques of comic in the process of teaching and learning in secondary education.
 • «Not always the weaker sex is the weaker». Didactic proposal to educate in equality.
 • +Active: Awareness and Increase of Physical Activity Program for Students of 4th of ESO
 • 3D Frinters immersion in the educational world
 • A Bridge between systems
 • A comparative study of different methodologies on teaching mathematics
 • Acquiring Intercultural Competences in the Language Classroom: A Case Study on the Balearic Islands
 • Activate you!
 • Active involvement of different agents that take part in education at companies (FCT)
 • A didactical proposal of gamification online tools in classes about El Quijote designed with a focus on project work ( TP )
 • A didactic proposal for the Muro's Ethnological Museum
 • Adressing philosophical problems through science fiction means
 • A look to the history through film fragments: Didactic proposal for 4º ESO
 • A methodological proposal for working in an integrated manner the linguistic and communicative skills based on reading in the classroom of Spanish language and literature
 • A methodology proposal to improve the academic achievements in the English subject in the three compulsory educational stages
 • Analysis of the correlations between the Educative Centers and the Nautical Clubs in Majorca: alternative proposal
 • Analysis of the organizational model from an inclusive perspective of IES Ramon Llull
 • Analysis of the school abandonment's treatment in one secondary school
 • Analysis on the transversality in the schools of palma. project proposal on human rights (english, history and information technology)
 • A proposal for introducing students to literature using resources of a different nature
 • A proposal of application of web 2.0-based tools as a platform for cooperative work in scientific and technical vocational training
 • ApS in Balearics: on the way to greater implementation
 • Archives a reality in history studies
 • Are we getting the most of the mathematical tools we have at our disposal? Tools with graphic capabilities and symbolic computation SAC/CAS
 • Art as a teaching method in philosophy class in High School level
 • A study about the error in mathematics class
 • A Study on Motivation in the Classroom: The Use of Music in the English Class
 • A working center in our classroom.
 • Being Positive and Finding Pleasure in Second Language Learning: Two Key Factors to Incorporate English in Student's Daily Routine
 • Calvià: educational resources
 • Campanet and the valley of Sat Miquel: a teaching aproach
 • Can educational media favor inclusion processes? Knowledge and appreciation of the media from the perspective of students
 • Can we use games to teach physics and chemistry?
 • Career guidance and entrepreneurship initiative: reshaping this subject to ensure labor input itineraries beyond University, tourism and construction sectors.
 • Case study at CFIP Son Llebre. Successful itineraries within vocational training
 • Chess in the ESO? Proposals for introducing chess in secondary Education as educational support.
 • Classroom Management
 • Collaborative work teaching quality as a factor in education: recommendations for improvement
 • Collect of activities to improve the greening of a secondary school
 • Comparative study between the use of the direct command, discovery and solving style in Physical Education classes
 • Compare, learn and improve.
 • Comunity of Inquiring and flipeed classroom in the subject History of Philosophy and a narrative proposal
 • Contemporany urban sculpture of Palma: a visit in the city as a didactic proposal
 • Content Loaded EFL Instruction through Soft-CLIL: a Classroom Experience.
 • Contribution of women to mathematics: historical perspective and educational proposals
 • Cooperative social network for education
 • Creation of businesses with corporate social responsibility: proposal based on project work at IES Damià Huguet
 • Critical Thinking: Proposal of educational activities for its development at the stage of secondary education from the subject of Geography and History
 • Cryptology as a teaching tool in the area of mathematics
 • Dealing with Special Educational Needs in the Inclusive English as a Second Language Classroom: Dyslexia.
 • Diagnosis of secondary schools environmental connissions in menorca
 • Didactical proposal to environmentalize educational centers
 • Didactic offer of the Museum of Manacor's History
 • Didactic proposal: orality and ICT in journalistic informative texts teaching
 • Didactic proposal based on the Multiple Intelligences Theory
 • Didactic routs to work the city of Ibiza.
 • Didactic use of mathematical exhibitions - the case of Ramon Llull and squaring the circle
 • DIGITAL LITERATURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: new reading forms. Reading approaching through new didactic proposals and their evaluation
 • Discovery learning as an alternative to the traditional model
 • Discrimination towards Women in the Secondary Education Curriculum: Fighting for Gender Equality in the EFL Classroom.
 • Drama in the English as a Second Language classroom
 • Educating in gender equality. Teacher training programme
 • Educational context as a protective factor against social risk situations or youth maltreatment
 • Educational science apps : " Bruixola " web browser for teachers
 • EDUCATION FROM CONSCIOUSNESS. Self-knowledge and spirituality in schools.
 • El Modernismo en Sóller. Una Propuesta didáctica para 4º ESO
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico
 • Emotional and Physical Education: Proposal of the development of emotional intelligence of 1st year secondary school students in the subject of physical education
 • Emotional education, a challenge for the current education system.
 • Emotional education for professional success in the FOL course.
 • Emotional education in the classroom
 • EMOTIONAL PHYSICAL EDUCATION: A proposal for 2nd year of Secondary Education
 • Energy Certificate beyond saving
 • Evaluation of Emotional Education needs. A case analysis in Aula Balear School.
 • Family and those involved in the education of young people
 • Feedback investigation and improvement in Philosophy lessons
 • Flipped Chemistry
 • Flipped Classroom and the ICT: a pedagogical proposal for a History lesson at 4th of ESO and 1st ob Batxiller
 • Following the remnant of the Greek legacy. Pedagogical applications of the literary route W6 of the project "Walking on Words: Literary Mallorca".
 • From memory to cooperative education. Innovation proposal of teaching methodology for third year ESO.
 • Gamification and other game dynamics as motivational inducers
 • Gender perspective at "quart d'ESO" and "primer de Batxillerat"
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Health promotion: Training in Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Secondary Education.
 • Ibizan dialect at school. Course aimed at teachers
 • ICT usage to improve the teaching-learning process in Biology and Geology.
 • I listen, therefore I speak. Music and songs as tools to improve the acquisition of English as a second language
 • Implementation of a specific content unit on career orientation for tutorial action plan in basic vocational training studies: applied to the speciality of cooking and restaurant business services
 • Inclusion and acceptance. Proposal for students and families’ welcome.
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • Inclusion of SEN students in a regular secondary education classroom. Case study: I.E.S. Santanyí
 • Inclusive Education: Practical Experiencience with Dyslexic Students in Secondary Classrooms.
 • Influence of physical activity in academic performance of students of IES Cap de Llevant
 • Ingredients bàsics a una unitat didàctica per a un aprenentatge significatiu i competencial
 • Integrated Treatement of Literary and Linguistic Competencies
 • Integration of different learning styles in a PBL methodology. A proposal for the Technology area.
 • Intelligent management of emotions: an attempt to apply in ethics' classroom in 4th of ESO
 • Intentional presence in healthcare
 • Interdisciplinarity as a discipline?
 • Interdisciplinary educational proposal from trips to the Serra de Tramuntana
 • INTERDISCIPLINARY PROJECT "WhatsApp, a time machine"
 • Introduction of food sovereignty in reflection of ethics 4th ESO
 • Introduction of yoga in secondary education
 • Is the textbook useful for the Physics and Chemistry subject?
 • iTeac iLearn
 • Itineraries to work on British Menorca
 • Joining Learning: the key of the new vocational training.
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Kiva against bullying
 • Knowledge and beliefs of students of secondary in relation to snuff, alcohol and cannabis.
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • Language exchange in the EFL classroom through ICTs to improve motivation, participation and negative emotions of high school students.
 • language integrated curriculum
 • Language learning in adults
 • Languajge and Culture in the Teaching of English as a Foreign Language
 • Learning to learn English through mnemonic techniques at Bendinat Secondary School of Calvià, Mallorca
 • Lights, Camera, Action: film as an interdisciplinary teaching tool in English-language lessons
 • Literary virtual route around the poetry from the '27 Generation: an innovation proposal on the literature teaching methods
 • Local heritage as a didactic source. Three didactic routes trought Santa Margalida village
 • Love as itinerary: proposal to bring poetry to students
 • Main methodology on the latin lessons of Menorca
 • MARINE SECONDARY SCHOOL. Marine design and boatbuilding as an engagement project for sechondary school, technology students
 • Market simulation on the subject Introduction to entrepreneurial and business activity
 • Menorca glosa, a tool to work with basic competences in education
 • Metalinguistic awareness and text Linguistics: an academic proposal for senior high students
 • Motivational activities in response to the diversity in the field of material Technology
 • Multidisciplinary cooperative project, with the use of ICT, to encourage student participation ESO through knowledge and improving their own high school rules
 • Musical creativity as a main source of innovation.
 • My First Love: a Didactic Proposal to Integrate Linguistic Competence and Emotional Intelligence through Drama.
 • Native students: motivate them with methodology for highly gifted students
 • New methods to improve lexical competence in English Language
 • New perspectives on teaching and learning literature: fanfiction, intertextuality, paraliterature, ekphrasis.
 • Newswriting teaching in the third year of Secondary School
 • New teaching, the flipped classroom physics and chemistry.
 • Nonverbal communication in the classroom
 • Optimization of social and professional networks to increase employability: application to Module of Formation and the Occupational Guidance of Educational Cycle of Administración and Management.
 • Oral communication in High School students
 • Oral communication in the English lenguage classroom
 • Oral expression in highschool education. Practice proposal of improvement in the spanish language and literature.
 • Oral interaction in the English classroom: improvements through strategies of communication
 • Oral narrative of Hispanic stories: A teaching tool for the development of oral expression.
 • Orthography didactics
 • Our classroom, our community: striving for the optimisation of students' learning process
 • Parent's school: a project for Ciutadella
 • Pedagogical Uses ot the Social Network Pinterest in Secondary Education
 • Philosophical outreach in the media. applicable resources in the classroom.
 • Philosophical texts as a method of detection and prevention of bullying
 • Phonological competence in Russian at Spanish language Schools: singularities, challenges and methodologiacal possibilities
 • PMART: A methodological proposal through art for students with learning difficulties.
 • Popular festivities as a teaching resource in social sciences
 • Prevention of gender violence through coeducation. An educational proposal to Baccalaureate.
 • Prevention of obesity and overweight in secondary education.
 • Prevention of overweight and obesity through an active lifestyle for students of Compulsory Secundary Education
 • Processes and democratic institutions. Proposal education in secondary education
 • Project Based Learning (PBL) – From Teacher centred to Learner-centred Classes. Fostering Key Competences in the English Class through Cooperative Learning Groups.
 • Project-based learning as a tool for educational improvement IES sa blanca dona experience and project-based proposal for the classroom
 • Project-based learning complemented with ICT tools. An application in the area of Technology.
 • Project-based learning in mathematics: from theory to practice.
 • Project-based learning in teaching Spanish. A flexible approach for the integration of immigrant students in highschool education
 • Project working: an active tool for an educational change
 • Prometheus to bibliocastia
 • Promoting family participation in the secondary education in first foreign language classes.
 • Proposal for a sustainable high school project
 • Proposal for the implementation of web-based tools for creating collaboratively contents of Spanish literature
 • Proposal of a reading plan for ESO
 • Proposal of teaching materials for the Calderers museum : the teaching guide for the teacher and the student notebook ( secondary school )
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Qualitative analysis of the development of scientific competence through different classroom learning activities in secondary education
 • Raising Students' Willingness to Communicate (WTC) through Collaborative Learning: a Content-Based Approach in EFL Contexts
 • Re-defining reading comprehension dynamics in the EFL classroom: an intertextual and transcendental approach
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Reminiscing : Teaching proposals on prehistory and archeology in Secondary Education
 • Research projects as tool to work the scientific competence
 • Restorative circles. A resource to improve coexistence in secondary school.
 • Restorative practices. A new way of living together and working in secondary schools.
 • Rhetorical modes through cooperative learning
 • School can change society: an interdiciplinary project to replace the wifi in highschool
 • School garden in Menorca's schools and high schools
 • School mediation as a measure to solve conflicts
 • Science in films. Applicability of science fiction films in the teaching of science in secondary education.
 • Scientific competence in classroom: problems and interdisciplinary proposal to improve through informative elements
 • Scientific literacy in compulsory secondary education
 • Self-knowledge and Entrepreneurship: Entrepreneurial Education as a tool for academic and professional guidance.
 • SELF-PORTRAIT AS A TOOL FOR IDENTITY CONSTRUCTION: A proposal from the Art subject at the Secondari education.
 • Service Learning: We prepare us for life
 • Sex education proposal in secondary school
 • Significant writing of explanatory texts for a wiki on the Generación del 27.
 • Social networks in the field of education. A concretion on mathematics' area.
 • Sociodrama as a didactic strategy to teach palliative care in level-2 vocational training: qualified nurse care assistant
 • Spatial needs and material resources assessment in the technology clasrooms in the Balearic Islands
 • Spoken language in formal contexts. Project proposal on argumentation.
 • Strategic plan to develop the written communicative competence
 • Study and improvement of teaching hydraulics and pneumatics
 • Systemic pedagogy
 • Take Advantage of tutorial class!
 • Teaching and Industrial Archaeology. The case of Palma and the Pont d'Inca
 • Teaching foreign languages in Waldorf schools. Adaptation to the Spanish educational system.
 • Teaching geometry with bicycles
 • Teaching itinerary proposal in the city of Palma. Discovering the medieval city.
 • Teaching medieval literature at high school. the meaningful learning and the multiple intelligences
 • Teaching methodologies for significant learning in the subject of music in high school
 • Teaching minorities: the Jewish past of Mallorca and the chueta question
 • Teaching philosophy from the philosophical materialism perspetive
 • Teaching proposal to correct the pronunciation of some sounds in Catalan interferenced by Spanish.
 • Teaching Social Sciences through the Archaeology. Didactic outing to the archaelogical site of Closos de Can Gaià
 • Teaching studients with hearing impairment
 • Teching Philosophy trough science fiction in television
 • Teen dating violence prevention from a gender perspective
 • The "Instituts Escola" as innovation centers ahd the avialbality of ther implementations in the Balearic Islands
 • The acquisition of healthy food habits in the ambience of the education.
 • The assembly as a new system of organization for secondary school students
 • The challenge as a motivating element in the activities design: Application in the module of Reception and Reservations in formative cycle of high grade in Room Division Management.
 • The course project of the center: an opportunity to implement the practice of project work methodology
 • The diversity in the classroom
 • The educational itinerary as a resource for social science’s classes: four unprecedented proposals for the history of Alcúdia.
 • The educational value of physics and chemistry competicions. Designs of Mini Olympics at secondary school
 • The education of the grammar. A trip for the educational laws and the textbooks.
 • The Effect of Student Groupings. The Study of a Case.
 • The field work as educational resource for the subject of Geography and History in Secondary Education. Three proposals of field work for Son Real (Mallorca).
 • The game of making verses: an interdisciplinary thematic approach
 • The golden age theatre in projects: a new approach to teach literature
 • The historical novel and its teaching: the case of the trilogy The Century
 • The importance of experimental and virtual practices in Secondary
 • The influence of new technologies
 • The initial training of secondary education teachers: analysis and proposed application.
 • The interdisciplinary and transversal nature of meteorology in secondary school
 • The ITC focused on NESE/NEE's students
 • The lack of an affective sexual education and its relation to gender violence among young people
 • The Language Teaching Assistant: an analysis
 • The medieval hero through images and creativity
 • The Metadiscourse as a teaching resource in Phuilosophy subjects of Scondary Education
 • The mobile device as an educational resource for classroom: analysis and directions for use by teachers
 • Theoretical approach to Task-Based Language Learning. Application to 1st school year of secondary education.
 • The parents go to High School
 • The participation of families in the AMPA of IES Josep Sureda i Blanes
 • The practical works in the field of biology and geology in secondary education (4th ESO)
 • The radio as a source and methodology for the study of the Social Studies. From de Civil War to the transition to democracy
 • The reproduction of gender inequalities through the hidden cur´iculum in Secondary Education. A proposal for teaching English
 • The role of education in the reduction of scientific illiteracy in society
 • The school mediation. Analysis and operation of the Mediation Service at IES Guillem Colom Casasnovas.
 • The Serra de Tramuntana as the reason for two educational proposals.
 • The student as an active agent in orientation: peer tutoring. Proposal for implementation in the IES Joan Alcover.
 • The study of Geography of Population in Secondary. Analysis of textbooks and educational initiative.
 • The surroundings of Ses Salines and its shire as a source of study of Social Sciences
 • The symbolic analysis as a tool for understanding sound
 • The task-based approach to teaching hispanic american narrative of the 60's and 70's
 • The teacher's role: language awareness of the treatment of diversity in the classroom.
 • The textbook. Teachers and students.
 • The theater techniqsues as a teaching resource in L2.
 • The use of ICT applied to different methodologies
 • The use of ICT in English Language Teaching
 • The use of virtualization in ICT subjects at secondary school: a didactic proposal
 • The use of webquests in the subject of spanish language and literature.
 • Three didactical proposals to meet and work the naviform and talayotic culture in Mallorca.
 • To love with tales or to live by one's wits? Tales as an educational tool
 • Towards a comprehensive revision of teaching and learning writing skills
 • Tracking a student penal measures with the return to High School
 • Tractament de les altes capacitats en l'escola inclusiva
 • Transversal methodology and ICT in Arts subjects.
 • Two didactic proposals for working the contemporary art in fourth course of ESO and second course of Bachillerato at the Museu Fundación Juan March (Palma)
 • Use of the environment: three didactic itineraries across the medieval heritage of the urban core of Petra
 • Using Literature for Teaching English in the EFL/ESL Classroom: Didactic Proposal based on The Great Gatsby
 • Using of ICT i business administration vocational training on the island of Ibiza.
 • Virtual laboratories as tools for learning Chemistry
 • Visual Learning as a tool for the improvement and innovation in education.
 • Vocational and occupational training programs for students with special educational needs and strategies of attention to diversity. A proposal of training to teachers of specific basic vocational.
 • Vocational Guidance, key tool in the development of the students in Compulsory Secondary Education
 • Welcome: a proposal of a curricular integration
 • Working on oral competence in High School
 • You have to see the problem to find the solution. Highschool students with mathematical talent
 • “I learn to save lives at school”: educational proposal to include cardiopulmonary resuscitation learning techniques in Physical Education curriculum of secondary educational.
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "3D Rubrics: variations over tradicional rubrics"
 • "A1 level of SFL to Chinese speakers: a proposal of linguistical and cultural reception for the secondary education"
 • "Adaptation of teaching methods for each school and classroom context"
 • "An approach to the feeling of the immigrant through cinema, music and literary works"
 • "A new approach to translation: translation as an integrated skill in the Foreign Language Classroom"
 • "A program for the transition from primary to secondary school from the perspective of emotional intelligence"
 • "A proposal of an interpretation centre of migratory flows"
 • "Cinema as a teaching tool in History classes"
 • "Complementary outputs technology: Analysis and educational significance"
 • "Cooperate to learn the English Language"
 • "Cooperative learning. Some propolsals for the Englisg classroom"
 • "Cooperative learning as a methodological strategy at maths class"
 • "Courtly love in movie scenes"
 • "Culture in secondary classrooms"
 • "Death and mourning in class: Educational proposal for intervention"
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "Didactic approach to the inmigration processes though oral sources"
 • "Didactic use of the neighbourhood in Social Science"
 • "Discrete mathematics in curriculum"
 • "Diversity attention programs in secondary education. Analysis and valuation"
 • "Ecoaudits as an educational strategy to deal with sustainability in secondary school"
 • "Educational care home in your hands. SAED 2.0"
 • "Educational guidance for teachers with students of higher educational skills intellectuals"
 • "El método mítico y la reflexión personal en clase de Lengua y Literatura Españolas: una propuesta innovadora para acercar la literatura a los alumnos"
 • "Fake it until you make it: the implementation of drama-based activities to improve oral communication in the Secondary EFL classroom"
 • "Families in learning communities"
 • "Financial culture: Contribution to the new Education law. Consoldation project in the obligatory secondary education (ESO)"
 • "Flipped Classroom application and new Tecnologies"
 • "Gifted and Talented Students in the EFL Classroom"
 • "Guidelines for teaching English to ADHD students at Secondary School"
 • "If we learn to projects? Media and literature"
 • "Importance of the literature as a learning tool in the subject of English in Secondary Education"
 • "Influence of students' preconceptions in the classroom methodology on Physics and Chemistry subject"
 • "Interdisciplinary didactic poetry of the Generation of '27. Multiple intelligences and emotional competence"
 • "Know Felanitx, educational materials"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "La publicitat com a recurs per a la producció de textos escrits creatius"
 • "Literary education and education values: a didactic proposal through Conde Lucanor"
 • "Media Literacy in the English class: critical analysis of the sitcom through Project-Based Learning"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • "MOOC aplicability in Secondary Education"
 • "Multiple Intelligences machine converter: From theory to practice"
 • " Narrative: Window and Mirror " The importance of the selection of texts to study the text types
 • "Navigation and basic competences: 10 activities based on ESO's mathematics"
 • "New digital genres for teaching"
 • "Oral language activities in 3rd and 4th ESO Catalan Language lessons. A proposal in order to stimulate the practice of oral expression and comprehension"
 • "Participation of families in educational processes. School project proposal that requires the involvement of the whole educational community"
 • "Philosophy and Moral Education"
 • "Prezi application in flipped classroom methodology"
 • "Raising awareness of the values of tolerance and diversity through a dialogic approach to EFL instruction: A classroom experience"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • "Referendum proposal to secundary schools"
 • "Resource bank to facilitate the treatment of use drug problematic in the classroom"
 • "Restorative practices and Secondary Teachers"
 • "Scaffolding oral production in CLIL classrooms: the case of oral presentations"
 • "Serious diseases among adolescents: a comprehensive proposal to ensure the learning process: Practical application"
 • "Shaping English Language Learners' Multilingual Identities: Going Glocal for Metalinguistic Reflection in the Balearic Islands"
 • "Short lengh audiovisual resources (SLAR) and its use in the teaching of sciences in the secondary education"
 • "Social poetry or the construction of a better world: Blas de Otero and Gabriel Celaya"
 • "Teaching Unit: Sociolinguistics though Facebook"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "The Competence of creativity for vocational education and training Hospitality and Tourism students"
 • "The duration of the lessons as a tool to enhace concentration and the use of more effective methodologies"
 • "The error as a learning strategy: Stufe zu meinem Ziel"
 • "The Inclusion of Literary Texts in the English Language Classroom"
 • "The naturalistic novel as a teaching resource: A vision of the social question in the nineteenth century through Germinal"
 • "The reflective practice in teaching"
 • "The transition to democracy on the streets. A didactic proposal"
 • "The use of TIC resources to promote the development of a sustainable attitude in students of ESO"
 • "Transition between primary and secondary.Causes and suggestions for improvement"
 • "Using Social Networking Sites in the English as a Foreign Language classroom: A Facebook Proposal"
 • "We get into the classroom's, the Young Surgery come running"
 • "Why and how to introduce emotional education at school"
 • "Working syntax inductively"
 • "Written press as a didactic resource: a proposal of project-based learning on Catalan poetry"
 • "XXI Century, educating with images and words"
 • Academic and professional guidance to vulnerable students
 • A crosscutting approach in ESO: art history, human figure and cult of the body
 • Activities and projects to teach English literature in secondary education
 • A lesson plan based on popular music for compulsory secondary education pupils
 • A museum of science in Menorca
 • An action research project: Enhancing students motivation
 • Analysis and methodological proposals of inclusive in compulsory secondary education the "C.C. The Milagrosa-Palma"
 • Analysis of a diversity plan and improvement proposal.
 • Analysis of the role of women in the Russian Revolution through film and photography
 • An analysis of the educational context in secondary education students: challenges and suggestions for quality improvement in education.
 • An educational visit to the Fundacio Pilar i Joan Miro de Palma from an inclusive perspective for blind students
 • An introduction to classical mythology from popular literature in Menorca
 • Attention to students with high intellectual capacities. Secondary Schools Ciutadella.
 • Back assessment tool: proposal to secondary education
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • Bullying intervention program. A proposal to adress bullying in high school.
 • Can Hapiness
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • Cinema in the philosophy classroom: The film as a philosophical text
 • Classroom climate: personal welfare and academic performance
 • Collaborative Creation of Philasophical Knowledge in Secondary School the Wiki Tool.
 • Collborative learning to improving communication skills in englisch as a foreing language
 • Comparison of practical strategies in the unit of Minivòlei
 • Conflicts: a prevention program with learning skills
 • Cooperative learning and ict applied to the subject of economy
 • Cooperative Learning and use of ITCs in Vocational Education and Training: Hospitality & Tourism
 • Cooperative learning applied to science teaching
 • Creative and innovative methodologies for teamwork
 • Creativity in Secondary Education: How to foster it from the classroom
 • Critical Theory in philosophy class
 • Criticism of the textbook and curriculum materials development
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • Cultural Diversity in the mathematics Classroom
 • Curricular diversification programs
 • Design, organization, planning, evaluation of the I congress of nursing research.
 • Development of an adaptive digital educational game in the form of an action maze for the field of physics and chemistry in 2º ESO
 • Development of critical thinking through socio-scientific discussion in natural sciences: 3 educational proposals
 • Didactic proposal of investigation, based on a Webquest, to teach the cell during the fourth year of Secondary Education
 • Didactics: aspects and thecnics of second language teaching
 • Digital culture in the English classroom: Internet memes
 • Dyslexia and English as a Foreign Language: educative proposal to improve reading and writing skills
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • Educational adaption based in consolarium and the gamification to reduce school failure
 • Educational project for the Almudaina alace. Three itineraries to discover the Palace
 • Educational transformation in high schools promoted by the school counselor
 • Efficacy of tridimensional models to emulate real learning environments and thereby improve students performance in human biology
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachille
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • El quadern de les paraules, a meaningful learning proposal
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • English Subject; the development of an intercultural competence through the creation of a thrid space between local and target cultura
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Entrepreneurial education proposal
 • Ethical-cinic issnes through fables: philosophical method 3/18
 • Ethics and photography: a practical workshop
 • Exploring affective variables in the EFL classroom: An Educational Proposal for the development of the personal and emotional intelligences though dramatical interpretations
 • Feminism in a modern times: a proposal applicable to the classroom
 • Fieldwork proposal for social sciencies to the nearby of the Cúber dam, Mallorca.
 • Gamification in the English Classroom
 • Group dynamics: an integrative tool.
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • How to act when absenteeism and late incorporation merge?
 • How to teach English culture through ICT?
 • Impact of emotional intelligence on the academic performance of high school students and strategiesto improne it
 • Improvisiaton theatre techniques applied to secondary level education
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Interdisciplinary project of education for health in Secondary Education Schools
 • Introducing Wes in the EFL classroom of secondary education
 • Investigative practical work and key skills
 • Is it possible to correct the plight of the pre-university physics? Analysis of a widespread and persistent problem to solve
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • Learning with digital tablet touch education
 • Majorca's 18th Century's Art and Culture
 • Misconceeptions about formation and representation of land relief in high school students
 • Music poems: an educational resource for the teaching of poety in the classroom
 • Neuroscience at the service of education
 • Optional subject proposal for Bachelor of Arts, Humanities and Social Sciences: Visual Culture
 • Past instants, present instants: educational itineraries in sa Pobla using the rephotography
 • Philosophy for a democratic education in a democratic society
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • Poetics of orality: a didactic approach
 • Post-colonial english-speaking cultures in EFL teacging in secondary education
 • Preventing back pain in the school enviroment: a didactic integrative approach
 • Prevention of eating disorders during secondary education
 • Project based learning and emotional competence: a teaching proposal applied to the area of catalan language an literature
 • Project based learning at the Josep Sureda i Blanes Secondary School: Interventions at the schools acoustic wall
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Project work implementation in Secondary Education. Guide to develop a transversal project work to promote Education for sostenability in 3º school year (ESO)
 • Proposal for a new perspective for the didactics of human nutrition processes
 • Proposal of a School coexistence Plan
 • Proposal to promote anthropology in secondary education
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Role-play as an educational tool for the social Sciences
 • Rubric for the improvement of the practical assessment of Basic Nursing Techniques
 • School absenteeism from the secundary education perspective
 • School Tracks. Built enviaronment education in ESO
 • Science teaching through CLIL. Is it a plausible method?
 • sex education in secondary stage, a necessity of the adolescent world
 • Singing as an interdisciplinary element at secondary school
 • Study techniques for an efficient performance. Practical Manual.
 • Sustainable development of eco-institute Ramon Llull
 • Sustainable education in secondary education: natural science perspective
 • Teacher training: ICT for techers of Natural Sciencies
 • Teacher training program on secondary gifted students
 • Teaching Aesthetics in Philosophy (proposals for the classroom)
 • Teaching oral lenguage to loreign students
 • Teaching pronunciation in Complulsory Secondary Education: Proposal for decreasing transfer of L1 into L2 (pronunciation)
 • Teaching proposal of the Maria-Mercè Marçal poetry
 • Teenagers and social networking
 • The arrival of modern painting in Ibiza. Tradition versus avant-garde.
 • The attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) from the perspective of secondary teachers
 • The Co-classroom in the teaching-learning process: educational partnership between teachers and high school students
 • The didactic tryp like a diferent way to educate in the Secondary Obligatory Education at Ses Salines
 • The Flipped Classroom: Towards a new student-central approach
 • The glosa in the world and the word of glosa: a didactic proposal about oral improvised poetry
 • The implemtation of the Frans H. Eemeren and Rob Grootendorst pragma-dialetical of argumentation theory in he subjecy: Ethical-civic education
 • The interactive whiteboard aplication to a mathematic classroom: the technological advancement
 • The introduction of the oral memory as a source for the history classes.
 • The iReal Pro App: comparative study with other applications and practical potentialities in the secondary school classroom
 • The lost of the colonies 1898. The PBL as a principal didactic methodology
 • The mathematics laboratory, a resource to motivate students.
 • The scars of the City. Two educational routes through the Civil War memory and repression in Palma and Mallorca
 • Thoughts related to biological evolution in high school students. An study and didactical proposal
 • Vertical organic garden, a great unknown in science education from secondary schools in the Balearic Islands
 • Videogames. Entertainment or educational tool?
 • Violence and school conflicts. Prevention and intervention measures
 • Visiting "diario Menorca" a learning experience
 • We are what we eat: analysis of the degree of adherence to the Mediterranean diet in 3rd year high school teenagers from Ibiza and interdisciplinary teaching proposal for improvement.
 • Workshops for the aproximation to the german language in the classrooms of thecfgs of socio-cultural and tourist animation of the I.E.S. Mossen Alcover in Manacor
 • Work the autonomic institutions of the Balearic Islands in the classroom
 • ¿Is there an incompatibility between the competences demanded by the labor market and the education system established? Exploratory study on the issue
 • "Education for life": proposed of formation for adults.
 • 3rd of ESO and 1st of Bachillerato, two diferents ways of seeing the "siglo de oro" theater.
 • Adapted and specific sport knowledge workshop for children with especial needs.
 • Addressing conflicts in secondary school education: restorative practices.
 • ADHD: Treatment in ESO.
 • A functional proposal from Physical Education to adapt the teacher performance to gifted students and talented students in Physical Education.
 • Analysis and proposals to improve the area of functions and graphs in Secondary Fourth Grade-option B
 • Analysis of models of teaching in physical education
 • An approach to the contemporary art throug the scultures of Palma
 • A new approach to evaluación. Evaluation rubrics.
 • Approching the Fundació Pilar i Joan Miró to the students of secondary and high school. Proposal of improvement of the current educational program.
 • A project work to learn dialectology in secondary studies.
 • A proposal for an education itinerary through the economic sectors in el Molinar de Llevant.
 • Are the exercises and test included in ESO textbooks suitable for teaching natural sciencies?
 • A transcultural approach to CLIL in the music class
 • Augmented reality in education
 • A world of symbols: learn we to write with Rodoreda?
 • Biological evolution in the secondary curriculum
 • Bullying and Cyberbulling: Conceptualitzation, detection and prevention from tutorship in secondary education.
 • Business in classroom for everyone
 • Can Xoroi educational project.
 • Citizen science and it use as an educational resource.
 • CLIL: Towards a suitable implementation
 • CLIL Challenges in subject content teaching
 • Coexistence and habits in the classroom. Research and intervention proposal.
 • Communicative Approach in secondary Schools: Practical Proposals to foster Orality
 • Cooperative learning: challenges
 • Cooperative learning as a teching method in the foreinlanguage classroom
 • Cooperative learning in secondary education: proposed activities for Natural Sciences.
 • Cyberbulling. The importance of good prevention at school.
 • Design of educational video games: example of a 3ª ESO teaching unit.
 • Detection and prevention of sexual abuse in adolescence. An educational initiative form the subject of Natural Sciences.
 • Determining factors for choosing a science degree
 • Development of the High School's website by way of cooperative work
 • Development of the study of socioeconomic and cultural center by the students of economics
 • Didactic outputs a basic strategy to promote learning in the social sciences. Two examples applied to municipalitics Pla de Mallorca
 • Didactic proposal to learning the local geography of the municipality of Sóller
 • Didactics of the crisis. A proposal through films as a mirror of reality
 • Digital competence and the Competence in the information research on the Catalonian Language subject of second ESO: The TIC as a resource in a proposal of didactic unit.
 • Discrimination Based On Sexual Orientation In The Educational System. Proposals To Fight It.
 • Domotics using LEGO Mindstorms robots for a problem-based learning.
 • Do you know what I mean when I say "tales"?
 • Drugs and educational world. Myths and risk perception in adolescents.
 • Educational approach to promote school succes: the Problem-Based learning.
 • Educational development of a technology project.
 • Educational intervention with adolescents who are at social risk: a methodological approach from the area of Biology and Geology.
 • Educational itinerary: The cultural landscape of the "Serra de Tramuntana"
 • Educational project for preventing bulling with junior students of Secondary School.
 • Educational proposal for the Castle of Capdepera.
 • Educational proposals related to the theme of death (through Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc)
 • Education and Cognitive Neuroscience. Practical cases about attention and reading.
 • Education and Social Equality: a tutorialand socio-educational intervention proposal intended to improve students' quality of life and social inclusion in schools.
 • Education for sustainable development: study of sustainability treatment in Secondary Science books text
 • Education for the Development across a project twinning: application to formative cycles of top degree
 • Education in juvenile delinquency centers.
 • Education with iPad
 • E-Learning as an alternative to workbooks
 • Emotional Education.
 • Emotional education in the spanish language and literature class in the secondary education. A teaching proposal.
 • Entrepreneurship guide
 • Entrepreneurship in secondary education
 • Everyday Chemistry
 • Facebook as a teaching tool. Practical application in the formative cycle of marketing and advertising.
 • Families' school: high school proposal
 • Family involvement in secondary education the case of "IES Felanitx"
 • Fellowship's improvement in Secondary Schools trough rest Restorative Practices.
 • Financial Education in ESO and didactic techniques more apropiate for its teaching/learning.
 • Fostering entrepreneurschip in education: an educational resourse to teach College and Vocational Education students the alternative financial tools.
 • From practice to theory. Importance of practice in the process of science learning.
 • Gaudí in the Cathedral and the Episcopal Palace: a didactic proposal for the secondary education.
 • Gender estereotypes: manifestations in the classroom and didactic intervention in Catalan Language and Literature subject
 • Guided Inquiry in Physics and Chemistry Laboratories
 • Heritage as a teching resource in social sciences
 • Historical and industrial heritage of mills to learns basic educational skills.
 • Horsemanship techniques adapted on the module to conduction of group riding and first equine cures.
 • Hospital and home education programs for students with medical needs
 • How to aprouch the hiperactivity disorder at school.
 • ICTs as an educational tool in the vocational training: Creation of a Virtual Tourist Information Office.
 • Image identification in the subject of art history: Christian iconography
 • Implementation of a new module in the training cycle Higher Degree Hospitality Management: History, Culture and Art Tourism in IB
 • Inclusión of social networks Facebook, Twitter and Virtual Learning Classes in the subjects Physics and Chemistry and Experimental Science workshop
 • Inclusive Education: from theory to practice
 • Incorporating a theatre project into the English classroom to improve oral expression.
 • Influence of TV series based on professional categories on career choices
 • Innovating centers: a way to follow
 • Instructional materials offering internet: the webquest as a case study.
 • Interdisciplinary project. Learning languages through the medieval literature.
 • Interdisciplinary project for the improvement of school success.
 • Interdisciplinary treatment of economics in high school.
 • Intervention protocol focused bullying situations at risk.
 • Introduction to Arabic Culture in Mallorca trough in Toponyms: a didactic proposal for Secondary
 • Introduction to text comment
 • Is there a coincidence between the common errors of english students and the basic differences between the mother toungue and the second language?
 • Languages portfolio, motivation tool and training evaluation. Practical experience in non-regulated training, centro Picasso, Tallinn (Estonia).
 • Latin american prose didactics
 • Learn how to learn. Ecommerce project
 • Learning to undertake. Innovation in the secondary school
 • Legal rules and web design in Advanced Expert in Web Application Development
 • Let's make a safer workshop.
 • Let's party: A didactic proposal about traditional celebrations.
 • Liquid society and philosophy lessons, new didactic challenges.
 • Literary constellations to strenethen reading habits. A didactic proposal on the Holocaust
 • Literary topics: a didactic proposal for ESO.
 • Literature, territory and didactics: a poetic journey through Blai Bonet's texts
 • Mallorca tourist database.
 • Mental Arithmetic. The Japanese abacus as a tool to improve the mathematical competence
 • Mindfulness in the classroom: a resource for students and teachers.
 • Motivation and learning strategies in English Language teaching in adolescence
 • Motivation of human resources in the classroom.
 • Multidisciplinary didactic proposal for prevention of back diseases in secondary students.
 • Music Education in Art History's curriculum: ties between visual and sonorous.
 • Mythology in the classroom. Educational proposals for teaching language classes in 3rd and 4th ESO
 • Neurolinguistic Programming (NLP) as a method for Foreign Language Teaching.
 • Olympic world education.
 • Open software and hardware in an environment of significative learning in fourth of ESO.
 • Oral production assessment in CLIL subjects: a proposal.
 • Our high school is 150 years old. Proposal of cultural activities to commemorate the aniversary of the IES Joan Ramis i Ramis
 • Pedagogical proposal for a workshop addressed to students of culinary arts.
 • Perceval 2.0
 • Physical Education 2.0 - New models of learning m-learning.
 • Physical Education and Disability: Resources for inclusion
 • PISA Balearic Report: Results and Thoughts.
 • Popular and traditional culture in the school curriculum from the ethnographic work of Mateu Obrador.
 • Popular culture of oral tradition. Proposals far a teaching aplication of proverbs
 • Practical work in the laboratory: the importance of doing it and ways to address it
 • Preparation and follow-up of new practices for the workshop of Telecommunication Systems Elements.
 • Presence of the process of argumentation in the science curriculum of ESO
 • Prevention programs aimed at drug secondary school students: analysis and ideas for improvement.
 • Preventive education in high school laboratories
 • Profits of reading in science class to achieve a basic skills
 • Project based learning in the mathematics of secondary school
 • Project for sexuality education for 3rd ESO students
 • Projects of education for sostainable development in the tutorial action plan.
 • Proposal for a web site as a resource to plan and organize school outings.
 • Proposal for teaching Aesthetic in high school according to Philosophy 3/18.
 • Proposal to develop creativity in the classroom
 • Proposal to introduce an Economy subject in compulsory education
 • Reading and child sponsorship. The culture of Artá as an experience in our school
 • Reading and landscape interpretation when teaching geography in secundary school, an innovate contribution in the field of social sciencies.
 • reinventing constructive assessment: expanding our comfort zone, applying to "History of Philosophy" from 2nd year of high school.
 • Resilience and its promotion in formal education.
 • Restorative practices as a tool for improving the coexistence in the secondary schools of the Balearic Islands.
 • Role-playing in ESO (Compulsory Secondary School): an adaptation of a tale.
 • Santueri Castle. A resource for the job heritage in the classroom.
 • School and Standardization . An approximation to the role of cCatalan inside the classroom
 • School gardens as a didactic resource in ESO (secondary Basic Education) and in deversity attention.
 • School Mediation: Principles and fundamentals.
 • Sketchup, not just a drawing application.
 • Social and emocional learning in Biology classes
 • Social conflictivity in late medieval Mallorca: a didactical proposal
 • Strategies to Enhance Automaticity in Secondary School English Teaching.
 • Study of the integration of IWB in Physics and Chemistry of upper Secondary. Proposals for implementation in the classroom
 • Sysed for improving competence.
 • Teacher's formation and selection, key in the improvement of the education
 • Teaching English as an International Language. Analysis of proposals
 • Teaching English through Cinema.
 • Teaching history: a dialogue between science, didactics and tecnology.
 • Teaching History from primary sources. The chronicles of the conquest of Majorca in the classroom.
 • Teaching language through literature on the subject of English in secondary education
 • Teaching material, methodologies and assessments for the realization of a work of force: application to 1st of Batxiller.
 • Teaching of catalan to newcomes adolescents from Son Gotleu
 • Teaching of physics and chemistry through cooperative work.
 • Teaching strategies in laboratory practical skills in Biology and Geology: A comparative study in public secondary schools in Menorca
 • Teamwork in secondary education.
 • Technology over concrete to abstract logical thinking.
 • Text coment, a new methodology.
 • The advertising and literary contest: a didactic proposal.
 • The application of the english language in a multilingual educational system.
 • The benefits of adapted physical education to children with attention deficit and hyperactivity.
 • The cell learning from a research approach.
 • The challenge of motivation. Implementing cooperative work as a motivational strategy
 • The conflict in Ukraine. A work proposal from the scope of the social sciences.
 • The cultivation of olive trees and oil production in the Tramuntana mountains in the nineteenth and early twentieth centuries: proposed teaching.
 • The development of intercultural competence throughout second language teaching.
 • The essential union families-institutions to finnish with school failure
 • The European Language Portfoli in the Balearic Islands. Two case estudies.
 • The figure of the school nurse like key element inside the educational community: implantation of this figure in the educational centers.
 • The future project with e-portfolio, a proposal to IES Berenguer d'Anoia.
 • The importance of emotional competencies for secundary school teachers in the educational.
 • The importance of multiple intelligences in secondary.
 • The importance of oral communication in class
 • The importance of promoting healthy habits in the high schools.
 • The importance of the cultural competence in the foreign language subject
 • The Introducción of Fitness Trends in Compulsory Secondary Education: Aerobic activities and the Pilates method.
 • The introduction of the animated short film in education.
 • The introduction of video-games in formal education
 • The literary story during the ESO. Didactic design to the short story of Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • The methodology challenger. A good use of them.
 • The mythology beats Cronos.
 • The narrative text in the reception classroom.
 • The nineteenth century literature through cinema and TV series.
 • Theoretical and practical analysis of Harry K. and Rosemary T. Wong's teaching methodology and comparison with the actual classic methodology and the teacher´s formation master's contents
 • The parliament of the Balearic Islands in the classroom of ESO.
 • The picaresque across television series.
 • the political thinking in the classroom. A problem of democratic values?
 • The practical work: problems and possible solutions.
 • The reads in high school level: analysis of the change and a suggestion to literary canon
 • The role of secondary education tutor in the prevention of domestic violence in couple Young
 • The role of tablets in the learning of Chemistry and Physics
 • The role of theater in the world of teaching: benefits for teaching
 • The social educator at school
 • The tattoo in the secondary school.
 • The teaching of culture in the english classroom in compulsory secondary education: analytical and critical approach.
 • the teaching of discourses markers in the first cycle of Secondary Education.
 • The Transition from Primary to Secondary School.
 • The transition in the IES Mossèn Alcover
 • The transmission of values through literature
 • The use of a creative resort for the technology workshop
 • The Use of Scaffolding as a CLIL Strategy.
 • The use of songs as an educational resource in middle and high school science lessons.
 • The use of the legends in the teaching of Social Sciences: the traditional legendary of Majorca and the History of Balearic Islands.
 • The value of physics education in a sports center tecnificación.
 • The vegetable garden, a learning tool in Secondary Education
 • The walls of Palma: A Didactic Itinerary.
 • Tourism, proposal for social sciencies and development of critical thinking.
 • Training pathways: a teaching proposal to address diversity based on multiple intelligences.
 • Treatment of dislexia from the Science of Nature
 • Treatment of tourism textbooks for secondary education.
 • Use, abuse and misure of social networks and instant messagins in adolescents. guide for marents and education.
 • Use and analysis of didactic function of mathematical demostrations in obligatory secondary education and high school.
 • Use of digital resources for geology of ESO
 • Use of ICT tools to create a 2.0 work environment.
 • Use of Tic resources whith students nese in the area of tecnology.
 • Using ICT to improve social abilities in professional training
 • Videogames integration in educational environments.
 • What is it known about food?
 • Why genetics in our classrooms?
 • Young adult literature in digital contexts: considerations for the promotion of reading skills and elaboration of a resources guide.
 • `pplication of theater workshop for the subject of Etic and Civic Education
 • Affective education - sex work as the cross in the social integration.
 • A methodological change in Schools for Adult
 • A methodological proposal to integrate a holistic approach to foreign language teaching.
 • Analysis and Game Theory: from probability to negotition and mediation in schools.
 • Analysis of Genetics learning during Secondary School Period.
 • An approach to nerveus system involving emotional structures in the third level of Compulsory Secondary Education.
 • An holistic education
 • A personal blog and a school online magazine as methodology to develop itc literacy.
 • Application of comics in Spanish Language and Literature
 • Application of mathematical games in high school classroom.
 • Application of Multiple Intelligence in the field of the webquests as an integrative tool in the classroom.
 • Application of pedagogic role-playing to develop competences for talking care of covegivers.
 • Application of some resources to the problem solving work
 • Applications and contributions of music teaching in the area of Catalan Language and Literature.
 • Approximate the Mallorca Cathedral at Secondary Education.
 • Approximation of the review of the Sapanish History exam of the University entrance exams in the Illes Balears (2008-2012)
 • A proposal of new resources for visual and manual arts
 • Bicycle: a healthy proposal at schools
 • Bullying: a proposal of intervention in a High School.
 • By overcoming the crisis of youth values.
 • Career counseling in High School. POAP's proposal.
 • Castell del Rei (1343-1349). An epic poem as a didactic resource in History
 • Catalan dialectology teaching and learning methodology for Secundary School Studies.
 • Cinema and History: cinema as a teaching resource for studing contemporany historic events.
 • Cinema and Literature: Factories of Dreams.
 • Clownmunication
 • Comparison of certain cultural irish and ibicencan aspects applied in a competent way in class.
 • Comprehensive assessment and integrated in the teaching-learning process: the portfolio.
 • Connectivism: a new theory applied to teaching English as a forein language
 • Consideration about the relevance of investigations in a science class of secundary school
 • Contribution of the school library in the development of the curriculum of Castilian Language and Literature in ESO (Secondary Obligatory Education): a didactic proposal.
 • cooperative learning applied to physical education
 • Cooperative work: assessment and theoretical proposal.
 • Coperative learning aplied to the area of Spanhis Lenguage.
 • Counselling in Europe
 • CREATING GARDENS AT THE SECONDARY SCHOOL. Porposal Applied to Initial Vocational Qualification programs assistant gardens, nurseries and parks.
 • Creation of a Teaching Unit called "Tourist typologies with upward trend in periods of crisis", within the curriculum of CFGS of Travel Agencies and Event Management.
 • Cultural diversity in the IES Mossèn Alcover of Manacor.
 • Current learning platforms in science. Design and inclusion the Biology and Geology subject of first of Bachillerato in the virtual space Moodle of the programa Xarxa
 • Curricular grid @urban grid in Educacio Secundaria Obligatoria. Tranversal teaching abaout Palma's urban evolution through several subjects: Tecnologies, Educació Plàstica i Visual and others.
 • Cyclical time and postwar literature spanish.
 • Design of a physical simulador of machine and facilities of a boat for teaching at the CIFP Nauticopesquera from Palma de Mallorca.
 • Detection and monitoring of conducts contrary to the rules of coexistence through the GestiIB warnings management.
 • Developing reading skills and literary education.
 • Development of an internship program for professional training
 • Development of a portfolio of activities with attention to the different levels of learning, for the modulus of Fol
 • Diabetic students in the educational centres. How to assist a cardiac arrest
 • Didactic journeys, a basic methodological resource for social sciences learning in secondary school. Two pactical examples Palma city center and Puig de Randa
 • Didactic proposal: Fray Junipero Serra and his environment.
 • Didactic proposal for the treatment of the concept of ecological footprint and the Human Development Index in the course Bachelor of Economics.
 • Didactic proposal from an environmental focus in ESO.
 • Didactic proposal of sportive orientation
 • Digital tool for dyslexia: that students, parents and teachers should know.
 • Discovering a new language: an audiovisual project
 • Drama at secondary school. Staging a classical play
 • Dyslexia in the english classroom in secondary schools.
 • Educating the critical attitude around the cult of the body in physical education: The project "Imatgine".
 • Educational Coaching
 • Educational innovation through Blended Learning: Uses of Moodle in Secondary Schools of Eivissa.
 • EDUCATION AND MUNICIPALITY. The city of Alaior in the context of educating cities.
 • Emotional Intelligence: A basic Education to improve in Second Lenguage Acquisition.
 • Feminism at secondary education, a working proposal.
 • Financial Education in Compulsory Secondary Education (ESO)
 • Flipboard teaching unit.
 • general idea of science in the classroom. To rise up motivation and interest in chemistry
 • Google Drive for education 2.0
 • Hazard Prevention in profesional education
 • High school students motivation to learn mathematics
 • How does the FP help to improve the tourism sector?
 • ICT for learning Chemistry: using virtual class
 • ICT on Art Education: Beyond the prjector
 • Inclusive Education, ICT adn attention to diversity: analysis of our secondary shools.
 • Inclusive education from theory to practice.
 • Innovation and science, the challenge of any society begin in the mandatory education.
 • Innovative educational proposal for the Training Module and Employment Guidance concerning the active employment search in the Balearic Islands
 • In the hours of tutorship also we learn!
 • Introduction of poetry in the first stage of Compulsory Secondary Education
 • Investigation tasks: a strategy for teaching and learning school science in ESO
 • ITC applied to literature: Blog as a didactic propose.
 • Language, literature and Gastronomy: cooking (with) texts
 • Learning to think. A proposal for compulsory secondary education (ESO).
 • Literature at secondary schools. A practical view of reading.
 • Literaty Theory in the classroom: a curriculum review of the subject Literatura Universal.
 • Mass media in the Philosophy class
 • Materials for the study of the region of Pla de Mallorca.
 • Math in motion. Dynamic Resources in TIC
 • Narrative Characters: protagonists and antagonists in literature and film. Didactic application
 • Natural sciences from an interdisciplinary perpective.
 • New technologies to support teaching mathematics.
 • NGO's. Social Action in high schools.
 • Ocuppy in the metro
 • Oral language in secondary schools. Didactic, correction and evaluation proposal.
 • Origami as a teaching resource.
 • Pedagogical Material abaout the Roman City of Pol·lèntia
 • physics and chemistzy in 4th of "ESO", why?
 • Poetry and dance: creating a performance
 • Practical Applications of mLearning inside the Classroom.
 • Practical work in natural science teaching at secondary school.
 • Pragmatic Competence in Secondary Education: a Didactic Proposal
 • Press and democracy, complementary mechanisms: an educational project for future citizens
 • Project based learning in secondary education
 • Projecte of a plan of physical activity and health
 • Project of a model of education for high school open to multiple intelligences.
 • Proposal for the application of the TIC in the Physical Education framework.
 • Proposal of intervention in the secondary education classroom for the progressive teaching of syntax
 • Public estates as a didactic tool at secondary education.
 • Publishing proposal about the link between art an science
 • Reading comprehension. Ways to improve it.
 • Reading in EFL classrooms: Reading Ciircles.
 • Recreational mathematics: mathemagic. A didactical approach for mathematic classroom
 • Remote Access Implementation.
 • Research on access systems to vocational training in Europe, Spain and the Balearic Islands.
 • Scientific learning through the argumentation
 • Social networks in education.
 • Sociolinguistic foundations: playing to eliminate prejudice.
 • Strategies for the development of positive emotions in the English class.
 • Study and development of a Web 2.0 vocabulary learning tool to be used in High School subjects
 • Study and improvement of the Vocational Education in Tourism Accommodations Management.
 • Sun-earth-moon model: students' conceptions and proposal of new strategies.
 • Sustainable program: first course of ESO
 • Teacher training for active learning of students
 • Teaching english as a foreign language in Mallorca: an intercultural and communicative approach.
 • Teaching literature to ESO students. Didactic proposal for the discovery of an author: Alexandre Ballester.
 • Teaching of armed conflict, a proposal: the Western Sahara conflict.
 • Teaching or educating? Analysis of the Spanisch educational regulations from the Philosophy of Education
 • Teaching philosophy?
 • The "gloses" and oral improvisation in the classroom
 • The "Museu Diocesà de Mallorca", a didactic proposal for "2n d'ESO"
 • The application of mathematical competence in the subject of natural sciencies and biology and geology in the compulsory secondary education.
 • The attention to diversity in physical education.
 • The comic like a didactic source: the spanish civil war.
 • the didactic output as a tool within the social sciences to know the contemporary history of Palma.
 • theeducational guidance: ideal and reality
 • The history of Philosophy through films
 • The importance of argumentation in the Socials Sciences: a proposel to work with students form Primero Bachiller.
 • The importance of linguitic communication competence in conflict resolution.
 • The importance of simulation technology in the classroom
 • The Normalization of Dyslexia in the learning environment.
 • The orchard complex as an interdepartamental resource
 • The phenomenon of migration: reality and perception: Didactic proposal in favoor of climate of respect to immigrants.
 • The problems of the use of PowerPoint in education.
 • The Rondaies Mallorquines in the First Stage of Secondary. Educational Application Interdisciplinary
 • The Sant Carles Museum as a teaching resource for the social sciences.
 • The school laboratory: educational applications of safety standars
 • the series of television like didactic element in Philosophy. A proposal of activity at classroom.
 • The Student with ADHD: Training project for teachers.
 • The study of historical and artistic heritage in secundary education. A proposal of the Gothic in Palma and in the "Part Forana" of Mallorca.
 • The treatment of ecology in compulsory secondary education
 • The treatment of the methods and principles in farming as a tool to grow the students into social and civic competences.
 • The tutorial in adolescence. Tutor intervention in the first cycle of secondary education through a training program.
 • The virtual laboratory as a complementary tool in the practical teaching of experimental sciences
 • The voices of the diversity. The study of minorities in School Sciences
 • The word's knowledge: Josep Pla and the Literary's description
 • The work as a teaching methodology in Physical Education. Developing a tesk for students of 3rd ESO.
 • Transgenic organisms, knowledge, approaches and sggestions
 • Use of material resources in mathematical education.
 • Use of the electronical gadgets to learn music at the secondary school
 • Where is best time to lacate the Physical Education time table?
 • Woman in Social Sciencies. A proposal for inclusion in the fourth year of Secundary Education.
 • Workimg primary sources in the teaching of history.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • Working with Projects Methodology Using ICT in the subject "Bussines Economics" in second yea Batxillerat IES Damià Huguet in Campos
 • ¡Eat healthy, Live better!
 • "Acting out" workshop in Secondary School.
 • "A digital heritage catalog of the Llevant region, propose for work the research projects in high school".
 • "Fight against climate change: A better world is possible". A proposal for interdisciplinary work for 1st course of ESO.
 • "Infosalut Jove". Peer to peer health education project.
 • "That the biggest door is affection": About poetry and emotional competence.
 • 21st century education: Change is the key; Project Based Learning, an option.
 • Accounting and finance module: a proposal to improve education from the methodology of business simulation.
 • Activities: Our tool. Applied to technology
 • Activities for the study of Minorca history
 • A different tourism for Mallorca Island.
 • Analysis and proposal of the usage of ICT tools in the current setting of the secondary education-.
 • A new way to learn art: A didactic project for high school.
 • Anglo-Saxon festivities and culture in England classes.
 • Applying PMBOK to secondary education management
 • Approach for the development of education from the secondary curriculum.
 • A practical application of documentary sources to Social Sciences in Secundary Education.
 • A project work: a litterary "workshop" about the epic subject.
 • A proposal for an ideal school magazine.
 • Are we emotionally ready? .The importance of Emotional Intelligence in education.
 • A school radio.
 • Attention to diversity: the haigh capacities in match class.
 • Basic competences: the current educational challenge
 • Care Plan for students with frequent absences from school due to rare deseases.
 • Changes in the teaching-learning process with the introduction of ICT at High School.
 • Changing approaches to Teaching English Grammar to Non-native speakers.
 • Choice of science careers: interests and influencing factors
 • CLIL instruction and its effects on the development of negotiation strategic.
 • Comparative study on skills and relational general course students first, second and third of secondary school Concerted College Nostra Senyora de la Consolació , the Theory of Multiple Intelligences and Basci Skills.
 • Competencial itinerary in Maó
 • Conceptions of teachers in training of the nature of science and tecnology and its influence on the teaching practice
 • Cooperative reading, peer-evaluation and self-evaluation in science education.
 • Cooperative work methodology in English Subject
 • Creation a digital magazine about economics in the classroom.
 • Day to day mathematics: don't let others do you accounts.
 • Dealing with the contents of ethical civics in the curriculum and tutorschips through external programs.
 • Debate over islamic veil in education contexts.
 • Developement of basics skills throug dramatic play for Technology and Computing subjects
 • Development of a vocational guidance web to facilitate the process of making decisions of balearic students and their families.
 • Development of the expressive capabilities of the students with special educational needs.
 • Didactic itinerary: The modernisme in Sóller.
 • Didactic transposition of evolutionary biology in secondary school textbooks (1070-2005).
 • Diet and Kitchen. Competencial Treatment
 • Difficulties in mathematics learning: Dyscalculia
 • Digital competence in the area of spanish language in secondary.
 • Distance Professional Training.
 • Educating in values by Edublog
 • Educational inclusion: Close your eyes, do music!
 • Educational project: Development of a virtual travel to Bali to meet its economic system and compare Mallorca, in the course of economic bachelor of 1 in colaboration with the subject of economics in english.
 • Education and inteligent societies: proposal for teaching social sciences.
 • Educatived bicycle tours in Menorca. Case 0: Water on wheels
 • El Secar de la Real: A proposed use for the teaching Social sciences in Secondary Education Compulsory.
 • Establishment of an educational coordination comission, Science Comission with a plan for scientific action that regulates the interdiciplinary curriculum contents.
 • Evaluation of the basic competitions by rubrics
 • Fields trips as teaching tool: Proposed riutes to study socials sciences in Mallorca.
 • Flexible grouing as a way to attend diversity in English lessons.
 • Foreign langueges teaching with CLIL
 • From the currículum to the English teaching lessons
 • Galatzó outdoor learning center: a new educational offer.
 • General analysis and treatment of cultural insues and regional territorial/national textbooks of Social Sciences of the Balearic Islands.
 • Geogebra in the Maths classroom
 • Geographic information systems applied to Social Sciences. An educational proposal.
 • Going out the class, one more step: the adaptation of a Social Sciences, Geography and History formal planning into a non-formal context.
 • Guidelines on using magazines and newspapers in an EFL Class.
 • Health promotion at highschool.
 • How have we arrived here? Multidisciplinary proyect for 2n ESO (car company).
 • How pronunciation is presented to students of english as a foreign language.
 • How to the develop emotional intelligence through the physical education.
 • ICT and secondary school teachers: Perception, competence and use in IES Son Ferrer.
 • ICT as a tool for improving communication an coordination of teacher
 • ICT implementation in the mathematics classroom within the framework of the Escuela 2.0 project.
 • Inmigration in Balearic Islands. Impact on the education system. Proposal for third year Social Science students whithout competences in either of the official comunity languages.
 • Integrated training in natural and cooperative contexts: The school garden
 • Interculturalitu in the educational word: "who is different is attractive".
 • Interdisciplinary approach of the childhood obesity in secondary education.
 • Introduction of the graphic calculators in the classroom. Methodological implications.
 • Jigsaw technique in high school. Application to mathematics
 • Journalistic techniques in order to develop spoken language skills and critical thinking in the context of learning the catalan language
 • KIPP schools.
 • Knowledge and beliefs that adolescents have about sexually transmitted discases, contraceptives and barrier methods.
 • Language support programs and plurilingüism in educational centres of the Balearic Islands.
 • Local heritage as a relationship between theoretycal knowldage and space lived: The case of Alaró.
 • Location-based learning
 • Mallorca by bike: tourism resources and its Internet promotion.
 • Motivacions in the study of mathematics.
 • Musical Education. What is it for?
 • Music listening: A learning tool to work with students with specific needs of educational support. A proposal of activities for the inclusion of the students with ADD or ADHD.
 • Networking as a tool to aaddres (reduce o fight) the school failure in compulsory high school.
 • On line math league.
 • Pedagogical approaches to address the cognitive diferences between male an female brain.
 • Pedagogical theories that justify basic skills and their involvement in the classroom
 • Philosophy 3/18 and Graphic Novel.
 • Physical activity, nature and culture. An educational tour through the town of Algaida.
 • Physics and Chemistry an interesting subject, isn't it?
 • Pilot project in prevention of new technologies addiction in IES Marratxí.
 • Practical work based on investigations, methodology in order to develop key competences.
 • Present time as a motivating element in the classroom.
 • Previous ideas on 1º ESO students. Initial evaluation proposal
 • Project management focus on new school model
 • Project work in Secondary schools through a transversal issue: environmental education.
 • Proposal and analysis of an intergenerational program of Secondary Education.
 • Proposals for the implementation of the role of woman in the sciences taking advantatge of competitive work.
 • Proposed no significant curricular adaptations in the area of science for dyslexic students of E.S.O.
 • Proposta of a tutorial plan of action for the third year of secundary education: Collection of resources available on the net
 • Qualitative analysis on the keys skills of the activities proposed in secondary education books.
 • Reading, literary education and development of linguistic awareness. Reflections from the internship.
 • School cutings in the science subjects.
 • Scientific literary in secondary education: didactic proposal for third course of ESO.
 • Scouting as part of formal education system. An A i D to work for basic competences.
 • Self-esteem and personal development in english learning
 • Simulation systems
 • Stress management program for segon de batxillerat.
 • STSE contents in the curriculum and textbooks of natural science for the second year of secondary school.
 • Studying in a foreign country.
 • Study of sexuality treatment in Science books text.
 • Summary of feeding proceeing projects during secondary school.
 • Teaching and methodology of control and robotics block in the Balearic Islands
 • Teaching catalan as an L2 to the newly arrived students. A proposal for the organization of the classroom.
 • Teaching Englisch literature in ESO and Batxillerat.
 • Teaching vocabulary.
 • Technical drawing in "batxillerat". An analysis and a proposal.
 • Telling myths: how to work with mythology in Secondary School?. A didactic proposal.
 • Textual cohesion for 2nd ESO students a didactic proposal.
 • The "Trivial Pursuit" of economics as an educational resource.
 • The application of virtual simulators as a methodological alternative in high education and FP.
 • The applications of GeoGebra in the secondary education
 • The argumentation in learning science
 • The birth of the Modern Music to the present day: an alternative to the current curriculum
 • The Botanical Garden of Sóller as an educational tool for introducing environmental education in the formal ambit.
 • The development of critical thinking in the students of secondary education: a proposal
 • The diversification as a measure of attention to diversity
 • The Domestic Economy. Useful practices in everyday life.
 • The education, a new view of the world
 • The educational itinerary: A methodical proposal for the geohistorical study of the municipality of Sa Pobla.
 • The great route.
 • The importance of being inclusive. (A serious warning for trivial teachers).
 • The Information Technology and Communication in education. Digital Journal of Economics "Small Economists".
 • The interactive whiteboards and digital resourses in the new teaching and learning paradigm of the English language.
 • The Intercultural Perspective in the English Languge Classroom.
 • The judo in education:a proposal for visually impaired learning.
 • The legends in secondary: Didactics proposals.
 • The municipality of Marratxí as resource for working the Social Sciences.
 • The music workshop as development and integration tool for pupils with social and school exclusion risk at IES Marc Ferrer.
 • The phonetics of Englis as an international language at Schools of Obligatory Secondary Education.
 • the potential of kinect as an alternative of interactive whiteboard.
 • The promotion to the reading
 • The quality of education. Comparative study based on the book "La buena y la mala educación" by Inger Enkvist. The decadence of the Spanish education system.
 • The school radio like didactic resource to work the contents of hering of the curriculum of the Illes Balears.
 • The socioeducation networks and the advantages that suppose for social sciences of the secondary education. A practical example.
 • The teacging of orality. A didactic proposal.
 • The teaching of sociolinguistics in secondary education in the Balearic Islands.
 • The treatment of noise pollution in the secondary schools of Palma.
 • The Universe in classrooom.
 • The use of educational suplements of newspapers and media in the classroom.
 • The use of ICT to improve the speaking skills inthe Encglis classroom.
 • The use of mobile technology in Phisical Education teaching. An interdisciplkinary proposal to improve the health of secondary school students.
 • The use of the historical novel to learn Social Sciences.
 • The values of art: how to educate through contemporary art in ESO
 • The videogames as educational tools
 • The webquest, an effective tool.
 • The writing workshop: A creative methodology.
 • The XVIIIth centyry in Majorca. A new didactic approach to the historical and artistic heritage of Palma basaed on the convent church of Nostra Senyora del Socors and Sa Gerreria district.
 • Thinking, feeling, living: Philosophy
 • Tools 2.0 to improve the employability of graduates in Vocational Training. Creation proposal of a virtual environment for the promotion of employment from the secondary schools.
 • transition from primary school to high school. An attempt to improve it
 • Treatment of basic skills through the television series.
 • Usage of ICTs by professors of science, physics and chemistry in Mallorca high schools.
 • Use of PDI. How to create resources
 • Use of the blog as an ICT resource at compulsory secondary education stage.
 • Using a Virtual Learning Environment to develop a Constructivist Model of Education.
 • Video games, powerful tools for generating knowledge in the 21st century.
 • Videogames and basics skills: future learning tools.
 • Virtualization in education. Virtual desktops and other virtualized resources
 • Visit to the Maritimal-Terrestrial national Park of Cabrera islands.
 • Webquest about New Zealand
 • Workimg on speaking skills through the media in catalan lenguage lessons.
 • Written expression. Writing to learn how to write.
 • Activity corners applied to secundary school as a measure to attend diversity
 • A didactic proposal: the use of the journalism genres to promote teaching-learning of sociolingüistics
 • Adult education: an approaching to a teaching and learnin model in Social Sciences
 • Advancing towards the digital school
 • All meanings of reading
 • Analysis of practical methodologies in trade and marketing
 • A new concept of school libraries: proposal of improvement ans dynamization
 • An insight into digital learning: Xarxipèlag 2.0
 • An interdisciplinary theatre project of German as a foreing language in Secondary Education
 • Application of the sistemic theory in education
 • Applying the methodology of project work in teaching Economics to A-levels through the simulation of investments in equity securities on the Stock Exchange
 • A proposal about new topics for the mathemathic curriculum
 • Asperger's Syndrome a proposal for philosophy
 • Assessment for learning : experience in teamwork co-evaluation
 • Astronomy in Secundary: an inclusive perspectiva
 • A tale on child laboor as a learning tool in geography
 • Attention to diversity: adaptation of the method used in the subject of technologies under the student's learning style.
 • Attention to diversity addressed to blind pupils in the learning of experimental sciences, chemistry and physics
 • Attention to newcomer students.
 • Being educated to be prepared for changes : a way to move forward
 • Cinema as a teaching resource and source for the subject of Social Science. Geography and History in cocompolsory secondary education . A didactic teaching proposal
 • CLIL enlargement proposal in the secondary schoools of the Balearic Islands
 • Coexistence ans conflicts in Secondary Education
 • Communicative skill. Is encouraging the "know how to speak" in schools?
 • Competent physical education: a practical aplication
 • Compilation of activities for the professional module "Marketing Policies" of high level training cycle "Business management and marketing"
 • Convenience of create the "Superior title in performing arts" and its implementation in the town of Manacor.
 • Customer service in training courses in tourism Branch based on collaborative work and project work
 • Design of a rating scale for second stage in ESO students about mathematics amb a rating scale of competence method education for teachers in secondary colleges.
 • Development of a basic competences project inside a curricular diversification group
 • Development project on social skills
 • Didactic and currricular proposals to treat writting skills in secondary school (ESO)
 • Didactic posibilities of the majorcan folktales applied to the curriculum of "Conservation and restoration of cultural heritage"
 • Does students attitude towards the environment improve by going to visit an environmental education centre?
 • Do you sapeak English? How to make English a communicative tool in the clasroom.
 • Dyslexia in the Secundary Education
 • Eduacation level. Balearic Islands at the last place, Finland on top. Differences, reasons and possible solutions.
 • Educational garden as a multidisciplinary learning tool
 • Educational proposal to work reading skills addressed to students with special educational needs
 • education for media literacy
 • Education in virtual worlds.
 • Educative games: an innovative methodology at secondary level
 • Energy efficiency in secondary schools
 • Environmental education and management in Secondary Schoools
 • Evaluation and Evolution. implementation of new methodologies for vocational trainings.
 • Evaluation of tratement of literature in text books
 • Fonts Ufanes: a magic explosion of nature. Field notebook to visit the natural monument for the first two years of ESO
 • From de Classroom to the city. Output didactic classrroom to Palma for first and second cicle in Social Science
 • From the dialogue to the assembly in the education for the citizenship
 • Fron museums to high schools
 • Hannah Arendt. Thinking resources.
 • Heterogeneity of students in vocational training
 • Hoe instructors influence in secundary student's lingüístics habits
 • How evaluate the basic competence.
 • How to deal with the digital competition?
 • How to expound students what happens around them through the ICT
 • ICT and key competences in Higher Degree Vocational Training Sailing, fishing and sea transport
 • ICT resources at Secondary Schools: analysis of the current situation and resources proposal
 • IES Bendinat and its language plan in relation to the center of socioling
 • Implications of competence learning in the Seccions Europees classroom
 • Importance of school nurses in teaching
 • Influencing factors in the Science career choice
 • Interaction environment apprenticeship. program and design of deidactis itineraries at Raixa's Interpretation Center
 • Interdepantamental work. Creative friends.
 • Interdisciplinary approach to heal the education in the secondary school
 • Interdisciplinary task in competences for 4th ESO : King Island
 • Internet improving skills
 • Intractive activities of sciences in Mallorca
 • Introduction to sustainable tourism through an interdiscipinary project in the technical course of travel agency.
 • Iquality Between men and women
 • Is Easy to revolutionize a village?
 • Key competencies. A proposal for IPQP
 • Language teaching of the Pitiüses.
 • Laptops and digital books: new opportunities for working in the classroom
 • Learning and knowdlege technologies in secondary education
 • Learning Communities.
 • Learning limits: Formal, informal and nonformal information.
 • Learning Physics in secondary. Useful and important?
 • Learning the wild
 • Learning through Oral succes. Didactic proposals abput their use and introduction to a digital blog as sprending items
 • Learning to learn: from de theory to the practice
 • Learning to teach science constructiver: teacher training proposal based metacognición
 • Les rondalles. Didactic proposal. First stage of ESO
 • Linguistic programmer in Artà
 • Linked contents in the speciality of Tecnology as the basis for significant learnings
 • Literary treasure hunters
 • Logical networks
 • Madera de letras. Blog application of classroom in the area of spanish language and literature.
 • Management and implementation of a school coexistence plan
 • Mathematical games and puzzles as an educational tool in developing the mathematics curriculum in ESO
 • Mathematics with wood, cardboard, dice and hope.
 • Meaningfol learning: translating with intelligences
 • Meaningfull learning through music
 • Methodologic strategies for new students at ESO. Technology
 • Mixture of approaching to daily life and historical conxtectualization of Physics and Chemistry: an efficient solution to motivate high school students
 • Monotheistic religions in CSE. A textbook
 • Motivation and educational achievement based on expectations of their own career
 • Motivation and learning: What do teachers know about it?.
 • Multidisciplinary activities in Secundary Educations. Evaluation and metodology.
 • Music in the philosophy class
 • One way to combat school science crisis. Learning science by doing science
 • Oral language school: didactic proposal
 • Parent's academc training in Maths
 • Patrimony work in Secondary Obligatory Educaction
 • PAULLUSMETELLUS. The creation of a blog of resources about Ancient History for teachers in High School (E.S.O. and Baccalaureate)
 • Pedagogical propousal for the IES Joan Ramis i Ramis historical archives in Maó
 • Physical education in 1st of ESO using Volleyball as teaching and learning content
 • Physics, chemistry and everyday lafe: a proposal for laboratory practice for the fourth year of secundary education required
 • Physics and Chemistry, prejudices, It is on intimate relationship?
 • Physics and cinema: an innovation in classrooms
 • Plurilingualism vs semilingualism at the educational multilingual and multicultural context. A critical revision and a pedagogical proposal.
 • Poertry in secondary schools: a methodological approach
 • Poetry staff: the alliance of two gears or a symbiosis suitable for promotion of lyric in the early stages of ESO an Bachillerato
 • Practical Teaching o technologies. Examples and Benefits.
 • Practical woks for the development of the education in the classroom
 • Practices of chemistry in network
 • Program evaluation and assessment of initial professional qualification.
 • Programming as a pedagogical resource for the improvement of mathematics education . The tool : Scratch.
 • Project based learning in secondary school, is it possible?
 • Project of support to the learning process of students with difficulties by TIC
 • Project work. A proposal aimed at a group of curriculum diversification
 • Promoting formal vocational training: a resolution which should be considered.
 • Promoting reading through ICT's educational use
 • Promoting the environmental education in schools, program eco-environmental.
 • Promotion of the multiple language acquisition in Sapnish schools using the exemple of German as tertiary language
 • Proposal curriculum development for the education and learning of the literature to secundary
 • Proposal for aan educational network in the Balearic Islands
 • Proposal for a Social Science laboratory in a Secondary School
 • Proposal for innovative methodological strategies to improve social skills related care users profile professional cycle average Nursing Assistant
 • Proposal for teaching matematics throught chemistry
 • Proposal methodology and assessment tool for integration in schools
 • Protocols of diagnosis and intervention for teachers on Asperger syndrome
 • Psichomotricity in Physiscal Education in the first levels of compulsory secondary education
 • Quality management systems in education
 • Questionnaires as a tool for the teaching and learning of english as a foreing language
 • Reading comprehension and science: scientific texts for high school classrooms
 • Reading literacy in the Classroom. Teaching tecniques to implement superior reading skills
 • Research surroundings the evaluation
 • School failure: a shared responsiblity
 • School Jailure and conflict of residents of a juvenil centre
 • Schools as flattering contexts of resilence
 • Screenplay workshop: a tool for developing cretivity and communication skills
 • Service-learning from the philosophy
 • Socrates in the clasroom
 • Some problems in the foundation of ethics
 • Speak and listen to the world. The speaking and listening skills of the English language as an international language
 • Stimulating creativity and logical thinking programming with Scratch
 • Strategies for optimizations of local educational resources from a constructivist perspective in the fiels of social sciences. The municipality of Llucmajor
 • Strategies for personal attention.
 • Study and improvement proposals on the use of paper in the Isidor Macabich Secundary school.
 • Study on the use of ict in the teaching environment in menorca, proposed tac-plan in a secondary school
 • Teaching and learning linguistic attitudes in secondary education. How can we overcome linguistic prejudices?
 • Teaching English as a foreing language through multiple inteligences and key competences
 • Teaching methodology of law studies for vocational training
 • Teaching reading comprehension. Review and proposal
 • Technological Party
 • Technologies making projects with more subjects to achieve the key competences
 • The activities of motivation in Secondary Education
 • The basic sakills. proposal to work them in the educational centers and the subject of Tecnologies
 • The brain is not neutral. Guidelines and strategies to different forms of learning
 • The briefcase in Secondary Education
 • The Ciutadella School of adult education: proposals for learning methods
 • The CLIL methodology in the teaching of Physics and Chemistry for a more effective learning of English in the Balearic secondary school centrs
 • The critical hypertext for education
 • The digital educational content in the area of Philosophy: a proposal of a one Learning Unit for Philosophy and Citizenship of 1st. Bachelor degree
 • The educational establishment: a role model for a democratic coexistence
 • The European Sections and their application to tecnologies and design
 • The game like didactic wealth-producing strategy to favor the processes of education-learning
 • The History of Art in Secondary an area to reconsider
 • The importance of using images as a didacte tool in the Social Sciences
 • The importancy of reading.
 • The legacy of the monastery of Miaramar and Son marroig in ESO and Batxillerat
 • The literature on foreign language teaching: an approach to "The Metamorphosis" by Franz Kafka
 • The media at the class of Catalan. Four didactic proposals to learn to read, write, speak and listen
 • The mobility and the permanent training as improvement's factors of the education's quality
 • The Myth of Andratx in Porcel's writing: a work proposal for Secundary Education
 • The ninth competence: transversatility of thinking skills
 • The school fail in Social Sciences. A diagnostical approach for an interpretation. The Porto Cristo Institute
 • The school visits of Social Sciences in Mallorca
 • The social and civic competence a major challenge for teachers
 • the thechnology workshop as a background for values education
 • The TIC in Physical Education
 • The use as biographies as a didactic tool in the Social Sciences
 • The use of surces in middle and high school: the documentary film as a teaching resource in Social Sciences
 • The use of the documentaries in the social science classes
 • The virtual museums as teaching methods for Social Sciences.
 • Time and its teaching
 • Towards a responsible and sustainable consumption
 • Training and guidance occupational subject: labor market mechanism?.
 • Training groups.
 • Treasure in the museum
 • Treatment of the war of succession and peace of Utrecht in the secondary level studies: Theoretical, and practical framework for the developement of efucationl materials.
 • Watching to transform: teaching cross-curricular themes with audiovisual cultural products in the Englisch subject
 • Webquest and her didactics
 • Welcome to the independent republic of education
 • Wikipedia as a teaching tool
 • Yes we can! Promoting oral skills in the classroom
 • Youth unemployment and educational centre performance.
 • "Do you econo me?" Educationally innovative proposals relating to the training of multilingual students in Mallorcain the specialty of economics.
 • "The mountain of Randa: applications as an educational resource for Social Sciences".
 • A commitment to permanent teacher training.
 • A competent IES
 • Advantages and disadvantages of the technology subject in English.
 • A module of Administrative Management of International Trade in foreign language (English) of the Superior level Training Cycle in International Trade.
 • Analysis of the implementation of the New ICTs in education system
 • A new approach about teaching literature in secondary
 • A project for working written expression
 • Architectural school.
 • Assembled contents, well arranged learning
 • As this is the attention to diversity in the IES Llucmajor.
 • Attending to diversity in Biology and Geology: The exceptionally gifted students
 • Attention to diversity: Newcomers and the Educational System in the Balearic Islands
 • A WebQuest on The Roqueta (1902) as a teaching tool.
 • Basic life support in classrooms and schools.
 • Beyond integration.
 • Cinema and tales, an interdisciplinary vision of literature in secondary education
 • Coexistence and disputes in schools.
 • Communication and coordination among teachers: IES Joan Maria Thomas example.
 • Cooperative learning in teaching a subject in a foreign language.
 • Cooperative learning in the classroom.
 • Cooperative work.
 • Cooperative work in social science education in high school.
 • Critical analysis of assessment tools in technology.
 • Currriculum adaptations for students with Asperger Syndrome in Secondary School.
 • Design of various assessment tools into teaching units.
 • Different models of education in novice and experienced teachers.
 • Dihedral system processes and from the significant learning Autocad.
 • Diversity in the classroom and curriculum of secondary
 • Educational guide for teachers of secondary students Deficit attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • Educational materials for students newly arrived non-Roman language. A proposal for modification of social sciences.
 • Education and multiculturalism
 • Education changes, also spaces: the case of IES Joan Maria Thomas.
 • Environmental problems in the textbooks.
 • Ergonomic school.
 • European Sections, a strategy for the communication in the classroom.
 • Evaluation of an IES: projects, bodies, relationships and quality of education.
 • Expectations of the transferability of school science in everyday life and social life.
 • Field trips. A didactic approximation
 • Film as a teaching resource in the social sciences: an applications to 4th of ESO.
 • Function of the management team of the IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
 • Games for collective expression to learn to work together.
 • Health and Safety in the classroom workshop on IES Technology.
 • Hearing disorders in education and their respective adaptation.
 • How to add new ITCs in teaching: programming through webquest.
 • How to alleviate school failure and truancy
 • ICT and Social Sciences. Proposal for the creation of a web log.
 • ICTs in distance learning. A teaching unit for social sciences.
 • Implementation of the history of nature science to improve science teaching in secondary education.
 • Incorporation of new graphical techniques in the programming of art in the second year of art school
 • Information and Communication Technology in physical education.
 • Interactive methods in social sciences: a proposal for ESO (Compulsory Secondary Education).
 • Judo as an educational practice and a vehicle for educating in valors from a cooperative and comprehensive approach.
 • Learning to work in the area of Spanish language and literature
 • Material design proposal for the assessment of skills in the Basic Technical Module of Nursing.
 • Meaningful learning in the classroom: the current world in quarter of ESO.
 • Methodologies for the treatment of diversity in the classroom. Proposals to address the work in the classroom with students with special educational needs.
 • Non-standard education in teaching science.
 • Physical activity and sport as a means of social integration and transmission of values to socially disadvantaged youth.
 • Recreation radio
 • Scheduling in the classroom: a process for training, innovation and research.
 • School integration for Down syndrome.
 • School mediation program
 • Social Responsibility. Methodological applications in Vocational Training.
 • The application of basic skills in social science, critical analysis and possible improvements.
 • The emotional drama and social skills, the role-playing in the curriculum of technology in ESO.
 • The European sections and its application to technology.
 • The game in the classroom. Materials for working with basic skills.
 • The history of the Balearic Islands in the web. Creating a blog with resources for teachers from ESO.
 • The learning of grammar and textual production: some proposals for integration.
 • The media and core competences. A specific proposal for print and television work.
 • There reintegration after the attention to diversity? Shared schooling.
 • The significance of actual subjects in training courses
 • The subjectivity in the process of correcting exams.
 • The trilingualism in the first cycle of ESO.
 • The writingof the self as didactic.
 • Training in the workplaces.
 • Treatment of diversity in the classroom in the natural sciences: case students with NESE
 • Treatment of reading images in the Social Sciences: a proposal for first and second year of compulsory secondary education.
 • Type of questions in the textbooks of Natural Science in ESO and its contextualization
 • Unappropiate behavior in the classroom and solutions are proposed.
 • Undertake secondary.
 • Values education through film. A specific methodology.
 • Video games:The impact in the classroom.
 • Vocational training as a commitment to the future: the challenge of the professionalization of teachers.