Master's Degree in Inclusive Education

Academic year 2018-19 | 60 credits | 20 places

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
New students 11 24 45 19 22 20 13 9
Registered students 11 25

56

51 48 48 39 32
Graduates 6 11 19 17 12 20 13 8

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Dolors Forteza Forteza
Teaching and Research Staff
 • Joan Jordi Muntaner Guasp
 • Mª Rosa Rosselló Ramon
Admin and Services Staff
Maria Balle Cañellas
Student
Antonio Vigo Aguiló

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. Here, you can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

No hay información relacionada con este apartado

End of master projects

 • Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat
 • Anàlisi del nivell d'inclusió i propostes d'innovació al CEIP Teixereta (Ibi).
 • Autoevaluación de los procesos educativos en tres centros de Educación Infantil y Educación Primaria
 • Com tractaven els diaris la discapacitat durant l’any 1990, 1993 i 1995?
 • De l'escola a la Universitat: biografies que visibilitzen les barreres a l'aprenentatge
 • De l'escola al barri: una aproximació teòrica de l'art comunitari com element transformador cap a escoles i societats inclusives
 • El Diseño Universal de Aprendizaje en el análisis de los Grupos Interactivos. Un estudio de caso en el CEIP Pintor Joan Miró
 • El paper de l'Educació Física en la inclusió de l'infant
 • El tractament de la inclusió en algunes metodologies actives del CEIP Es Pont
 • Fent camí cap a la inclusió: un estudi de cas
 • La coeducació com a element inclusiu al pati escolar
 • La importancia de los roles y valores en el aprendizaje cooperativo para conseguir una mayor inclusión.
 • La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa
 • Model centrat en la Família i els Entorns Naturals en Atenció Primerenca: una anàlisi teòrica
 • Acogida de los AIT (Alumnos de Incorporación Tardía) a través de la educación emocional
 • Análisis de la figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) desde una perspectiva inclusiva
 • El lideratge de l'equip directiu en l'educació inclusiva
 • El treball dels docents envers la diversitat
 • La dislexia. Impacto de las barreras del sistema escolar en el ámbito familiar
 • LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales)
 • La relació de la família amb fills amb malalties rares amb els professionals sanitaris i educatius
 • Percepciones de los docentes sobre la educación inclusiva
 • Cap a un pla de convivència inclusiu. Estudi de cas
 • Els contes com a recurs per a la inclusió
 • Els Grups Interactius a l'Educació Primària
 • L'aprenentatge cooperatiu a l'educació física.
 • La família del CEIP Pintor Joan Miró
 • Nins i nines amb malalties minoritàries en l'àmbit escolar
 • "The emigration, an element for inclusion in the classrooms" The methodology to CEIP “Es Cremat”
 • Evaluation in interactive groups
 • The school library: a space inclusive socio-emotional learning.
 • Unit of mothers of Picassent prison: educational settings for inclusion