Master's Degree in Inclusive Education

Academic year 2018-19 | 60 credits | 20 places

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
New students 11 24 45 19 22 20 13 9
Registered students 11 25

56

51 48 48 39 32
Graduates 6 11 19 17 12 20 13 8

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Dolors Forteza Forteza
Teaching and Research Staff
 • Joan Jordi Muntaner Guasp
 • Mª Rosa Rosselló Ramon
Admin and Services Staff
Maria Balle Cañellas
Student
Antonio Vigo Aguiló

 

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. Here, you can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Accountability and transparency

Link to the Register of Universities, Centres, and Degrees (RUCT)

No hay información relacionada con este apartado

End of master projects

 • De l'escola a la Universitat: biografies que visibilitzen les barreres a l'aprenentatge
 • La inclusió al CEIP Coll d'en Rabassa
 • De l'escola al barri: una aproximació teòrica de l'art comunitari com element transformador cap a escoles i societats inclusives
 • Fent camí cap a la inclusió: un estudi de cas
 • Anàlisi del model de suport a l'etapa de primària en un centre concertat
 • La relació de la família amb fills amb malalties rares amb els professionals sanitaris i educatius
 • La dislexia. Impacto de las barreras del sistema escolar en el ámbito familiar
 • Acogida de los AIT (Alumnos de Incorporación Tardía) a través de la educación emocional
 • Percepciones de los docentes sobre la educación inclusiva
 • Análisis de la figura del Auxiliar Técnico Educativo (ATE) desde una perspectiva inclusiva
 • LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales)
 • El lideratge de l'equip directiu en l'educació inclusiva
 • El treball dels docents envers la diversitat
 • Els Grups Interactius a l'Educació Primària
 • Nins i nines amb malalties minoritàries en l'àmbit escolar
 • La família del CEIP Pintor Joan Miró
 • L'aprenentatge cooperatiu a l'educació física.
 • Els contes com a recurs per a la inclusió
 • Cap a un pla de convivència inclusiu. Estudi de cas
 • Unit of mothers of Picassent prison: educational settings for inclusion
 • The school library: a space inclusive socio-emotional learning.
 • "The emigration, an element for inclusion in the classrooms" The methodology to CEIP “Es Cremat”
 • Evaluation in interactive groups