Listen

Master's Degree in Agronomic Engineering (MEAG): 2015-16

Entry information

Per a accedir al Màster, les condicions són les indicades a l'article 16 del RD 1393/2007 de 29 d'octubre (modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol), les disposicions d'admissió indicades a l'article 17 del mateix RD, a més de les condicions específiques recollides a l' Ordre CIN/325/2009 de 9 de febrer, que estableix els requisits del Màster per habilitar en l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom.

S'ha de disposar del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural o equivalent.

En aquests moments, i d'acord a la legislació actual, just es poden matricular en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica les persones que disposin del títol de Grau. Els altres titulats, ho hauran de fer a través del procediment de matrícula extraordinària, per la qual cosa quan s'obri el període de matricula ordinària han de realitzar la corresponent sol·licitud. En els dos casos s'ha de fer primer aquesta preinscripció.