Listen

Master's Degree in Cultural Heritage: Research and Management (MPAT): 2012-13


Branch of knowledge Arts and Humanities
Organising Body(ies)
Interdisciplinary

Double degree

It is also double degree:

FAQ : What's a double degree?

Programme management board
Number of Credits 120
Places available for new applicants 60
Type

On-site

BOE publication date
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Responsible Center
Useful Documents

*** The Master's Degree in Cultural Heritage: Research and Management has received funding from the Directorate General University Policy, Ministry of Education , the academic year 2012-2013 in the programme mobility of teachers and students of official university master developed jointly by French universities and Spanish. ***

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Els interessats a cursar el màster han de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la Comissió Acadèmica. Els seus criteris són:

  • Nombre màxim d‘alumnes admesos: 60
  • Valoració de mèrits: perfil formatiu, professional i com a investigadors dels preinscrits.
  • Qualsevol altra circumstància emanada de la normativa pròpia de la UIB i del Centre d‘Estudis de Postgrau.

Poden sol·licitar la preinscripció llicenciats i diplomats, malgrat que tindran prioritat de matrícula els llicenciats en Història i en Història de l‘Art, i els llicenciats i diplomats en altres branques d‘Humanitats i Ciències Socials.

La Comissió Acadèmica tindrà en consideració la valoració de mèrits previs: titulació relacionada amb el perfil del màster i ocupació laboral o d‘investigació vinculada als objectius del màster, condicions que l‘alumne haurà d‘especificar i acreditar en la sol·licitud de preinscripció.

La Comissió confeccionarà una llista d‘alumnes admesos i de suplents que serà elevada a la Comissió de Postgrau.

Abans de formalitzar la matrícula, l‘alumne podrà sol·licitar el reconeixement dels aprenentatges previs i la seva convalidació en crèdits. Els llicenciats en Història i en Història de l‘Art podran convalidar un major nombre de crèdits.

Academic and Professional Objectives

  1. Formar especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
  2. Aprofundir en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
  3. Donar resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
  4. Formar competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural.
  5. Establir vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
  6. Analitzar i comprendre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

És un màster organitzat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per a la formació de professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni. La seva finalitat és dotar l‘alumne d‘instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com a factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

Access to other professional courses and pathways

El màster constitueix el període formatiu dels Doctorats d' Història i d' Història de l‘Art (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB).

Course Structure

És un màster de 120 crèdits ECTS a realitzar en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats en quatre semestres (30 crèdits ECTS/semestre).
Els tres primers semestres són de docència i el quart de pràctiques i treball de fi de màster.
Hi ha 4 assignatures obligatòries i la resta són optatives, que l‘estudiant triarà voluntàriament o per mòduls, segons els seus interessos formatius, professionals o d‘investigació. Totes les assignatures són de 5 crèdits ECTS.

Per obtenir el títol s‘han de superar 90 crèdits ECTS en assignatures, 20 crèdits ECTS en pràctiques i 10 crèdits ECTS en treball de fi de màster.

Les classes es faran els horabaixes, tres dies a la setmana.

Les classes són presencials i obligatòries.

L’estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat " Assignatures " del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió o a la publicació del BOE 251 del 16/10/2010 - número de resolució 15847 .

 

ECTS Coordinating Lecturer

Dra. Maria Josep Mulet Gutiérrez

Department   Department of History and Art Theory , UIB.
Telephone  (34) 971 17 3467
E-mail   mj.mulet arroba uib.es

 

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you got any comment or suggestion about the service offered by the Centre for Postgraduate Studies or about the diferent titles managed, you can use the e-mail:

Comments and suggestions

  • http://cep.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  María José Mulet Gutiérrez
PDI  Miquel Àngel Capellà Galmés
PDI  Andreu Josep Villalonga Vidal
PDI  Tina Sabater Rebassa
PDI  Pablo Cateura Bennàsser
PDI  Isabel Moll
PDI  Jaume Sastre Moll
PDI  Sebastià Serra Busquets
PAS  Domènec Garcies Gomila
Alumne  Mateu Ferrer i Socias
Alumna  Laura Cifo

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire