Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB

This language version doesn't exist

UIB


Resolució Resolució DEFINITIVA de la beca publicada (04/09/2020)


Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. El pressupost rebut per enguany és de 25.000 €.

Es repartirà mitjançant la present convocatòria, de termini únic, la qual està destinada a contribuir al finançament (o al cofinançament) de despeses associades per a cobrir despeses associades a pràctiques de laboratori (material inventariable o fungible), programari i/o llicències de bases de dades destinats a pràctiques, sortides de camp o similars, derivades d'activitats formatives dels programes oficials de Màster gestionats pel CEP (en aquesta convocatòria no es consideraran despeses derivades de conceptes com representació, material d’oficina, fotocòpies, adquisicions de llibres, impartició de seminaris, o altres que la comissió avaluadora no consideri adient).

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 10 de juliol de 2020 (inclòs).

Resolucions dels Ajuts:

Resolucions Acceptacions
Resolució definitiva dels ajuts Acceptació de l'ajut

Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb el CEP al correu electrònic beques.postgrau@uib.es.