Ajuts a la mobilitat i internacionalitzaciķ de l'alumnat de postgrau de la Universitat de les Illes Balears: dobles titulacions de māster i codireccions internacionals de doctorat

This language version doesn't exist

Ajuts UIB


Resolució DEFINITIVA (1) publicada (23/01/2024)

Resolució DEFINITIVA (2) publicada (16/04/2024)


Presentació

La Universitat de les Illes Balears, a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i del Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuda de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha aportat el finançament necessari per crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de màster i a dobles titulacions de doctorat i tesis doctorals en règim de cotutela internacional o altres casos similars.

L’ajut es destinarà a contribuir a les despeses següents: pagament de taxes, tutela acadèmica, despeses de viatge no cobertes per convenis, despeses d’allotjament i manutenció.

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licituds

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.

Termini

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 19 de juny de 2024, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, i n’hi haurà tres resolucions al llarg d’aquest període. 

Resolució

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, o la persona que delegui, els equips directius del CEP i de l’EDUIB i un representant de l’SRI. Aquesta comissió es reunirà devers el 20 de desembre de 2023, el 19 de març de 2024 i el 20 de juny de 2024. A cada una d’aquestes reunions, avaluarà i resoldrà les sol·licituds que hagin arribat fins a quatre dies hàbils abans de la reunió de la comissió.

Les resolucions d’aquestes convocatòries es publicaran a les pàgines web del CEP i de l’EDUIB, i es comunicaran per correu electrònic als sol·licitants.

Resolució DEFINITIVA (1) - publicada dia 23/01/2024

Resolucio DEFINITIVA (2) - publicada dia 16/04/2024

Aceptació de l'ajut

Documents

Bases de la convocatòria

Aceptació de l'ajut

Les sol·licituds es faran telemàticament a l’enllaç: <https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca>.

Dates

Publicació de la convocatòria
06/10/2023
Finalització del termini de presentació de sol·licituds
19/06/2024
Publicació de la resolució
provisional (1): 10/01/2024; definitiva (1): 23/01/2024; provisional (2): 26/03/2024; definitiva (2): 16/04/2024