Ajuts CEP/EDUIB-Santander per a l'assistčncia a congressos per a la difusiķ dels treballs de fi de māster i de tesis doctorals d'estudis oficials de postgrau

This language version doesn't exist

Ayudas congresos TFM


Resolució DEFINITIVA (publicada el 22/05/2024)


Presentació

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau(CEP) i l’Escola de Doctorat (EDUIB), amb el patrocini de Santander Universidades, convoca aquests ajuts per donar suport a la formació dels estudiants de màster i doctorat oficials de la UIB. Amb aquests ajuts es vol possibilitar la difusió dels millors treballs de fi de màster (TFM) i els millors resultats de tesis doctorals mitjançant la presentació dels seus resultats a congressos, preferentment de caràcter internacional.

S’acorda la creació d’una borsa de 6.600 euros que es destinarà a ajuts per a alumnes matriculats l’any acadèmic 2023-24 a estudis de màster o doctorat oficial de la UIB. Aquests alumnes han de tenir acceptada una comunicació a un congrés per presentar els resultats derivats del TFM o la tesi doctoral abans del tancament de la present convocatòria. Aquest congrés s’ha de celebrar abans del 30 de setembre de 2024.

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licituds

Els sol·licitants han d'accedir a la pàgina de beques de Santander Universidades (https://app.santanderopenacademy.com/ca/program/ajuts-cep-eduib-santander-difusio-tfm-tesis-congressos-23-24), adjuntar-hi tota la documentació requerida i formalitzar la sol·licitud.

Termini

El termini per presentar sol·licituds comença el dia de la publicació de la convocatòria i acaba el 30 d'abril de 2024 a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola (UTC+2).

Resolució

Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web del Centre d'Estudis de Postgrau.

Les persones seleccionades rebran una notificació personal a l’adreça de correu electrònic que figuri a la sol·licitud.

Resolució DEFINITIVA (publicada el 22/05/2024)

Document d'acceptació dels ajuts

Dates

Publicació de la convocatòria
19/03/2024
Termini de presentació de sol·licituds
del 19/03/2024 fins al 30/04/2024
Publicació de la resolució
provisional 14/05/2024; definitiva 22/05/2024