Ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB

This language version doesn't exist

Ajuts - Estades 2022


Resolució DEFINITIVA (publicada el 22/05/2024)


Presentació

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), amb el patrocini de Santander Universidades, convoca aquests ajuts per donar suport a la formació i mobilitat dels estudiants de postgrau oficial de la UIB. Així, l’objectiu d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per impulsar i fomentar la mobilitat dels estudiants de màster i doctorat oficials de la UIB. Per als alumnes de màster, aquests ajuts estaran destinats a fer estades de recerca en universitats i centres d’investigació de fora de les Illes Balears en el marc del Treball de Fi de Màster (TFM) o de pràctiques curriculars en institucions de fora de les Illes Balears en el marc de l’assignatura Pràctiques Externes (PE). Per als alumnes de doctorat, aquests ajuts estaran destinats a estades per facilitar la Menció Internacional. En aquest cas, l'estada s'ha de fer fora d'Espanya. Els estudiants que no resideixin a Espanya han de fer l’estada fora d’Espanya i fora del seu país de residència.

Les estades hauran de començar abans del 30 de setembre i acabar abans del 31 de desembre de 2024.

Bases

Bases de la convocatòria - CORRECCIÓ
S'ha corregit: a l'apartat de requisits "Estar matriculat a l’assignatura del TFM o de PE, segons pertoqui, de la seva titulació durant el curs 2023-24."

Sol·licituds

Els sol·licitants han d'accedir a la pàgina de beques de Santander Universidades (https://app.santanderopenacademy.com/ca/program/ajuts-cep-eduib-santander-estades-mobilitat-2023-24), adjuntar-hi tota la documentació requerida i formalitzar la sol·licitud.

Termini

El termini per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria i acaba el dia 30 d'abril de 2024 a les 23.59 hores (NOU TERMINI), hora peninsular espanyola (UTC+2).

Resolució

Aquesta convocatòria es resoldrà mitjançant la resolució del Rector, que es publicarà a la pàgina web del CEP i de l’EDUIB.

Les persones seleccionades rebran una notificació personal a l'adreça de correu electrònic que figuri a la sol·licitud.

Resolució DEFINITIVA (publicada el 22/05/2024)

Acceptació dels ajuts

Dates

Publicació de la convocatòria
21/03/2024
Termini de presentació de sol·licituds
del 21/03/2024 fins al 30/04/2024
Publicació de la resolució
provisional 14/05/2024; definitiva 22/05/2024