Listen

Master's Degree in Business Management, Organization and Economics (MOBE): 2012-13


Branch of knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Interdisciplinary

Joint Master programme - Interuniversitary

 Participating Universities:

Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 30
Type

On-site

BOE publication date
Administration Service
Contact person(s)
Responsible Center
Useful Documents
Links

Otros

Title Description

Candidate profile and admission requirements

El Màster té definits els següents graus (o llicenciatures) com a preferents: Administració i direcció d'empreses; Economia; i Enginyeries.

També poden ser admesos candidats que compleixin amb les següents condicions:

  • Ser titulats en Graus (o llicenciatures) de Matemàtiques, Física, Informàtica o qualsevol altra titulació amb un marcat caràcter quantitatiu.
  • Ser titulats en altres Graus (o llicenciatures) però haver realitzat cursos de postgrau d'Administració i direcció d'empreses o d'Economia.

Es demanarà que el candidat disposi del Cambridge First Certificate de nivell A, acreditar haver realitzat l'examen TOEFL amb una puntuació per sobre de 550 punts o proves documentals que certifiquin un nivell d'anglès similar.

S'haurà d'emplenar i enviar en els terminis requerits la sol·licitud d'admissió i un CV. A més de proporcionar informació sobre els requeriments anteriors, s'haurà d'afegir la següent informació:

  1. Tres cartes de recomanació redactades i enviades per professors universitaris, investigadors o, excepcionalment, professionals que hagin participat en la formació professional del candidat.
  2. Un escrit de declaració d'interessos i motivació del candidat.
  3. Informació sobre activitats acadèmiques addicionals: cursos, seminaris, congressos, treballs de recerca publicats i comunicacions en fòrums acadèmics.
  4. Experiència professional.

L'admissió al programa es basa en el mèrit i el talent dels candidats. La comissió d'admissió està formada per tres persones: el director del programa i tres professors, pertanyents a cadascuna de les institucions que promouen el Màster. Aquesta comissió valorarà la sol·licitud dels candidats, i escollirà als quals acreditin més mèrits o talent per cursar el programa amb èxit.

En casos excepcionals, quan la informació derivada de la sol·licitud no sigui concloent, la comissió podrà sol·licitar una entrevista amb el candidat.

Academic and Professional Objectives

El nou màster cobreix la demanda dels investigadors capacitats per analitzar la gestió i organització empresarial utilitzant principalment un enfocament econòmic.

Es formaran professionals en l'estudi de les organitzacions, amb una base conceptual i quantitativa que els permeti realitzar activitats d'investigació i d'implementació d'actuacions per a diferents tipus d'organitzacions: empresarials, governamentals o organismes internacionals.

Així mateix, el màster capacitarà a aquells que desitgin desenvolupar una carrera acadèmica a l'entorn de l'economia de l'empresa.

Access to other professional courses and pathways

El Màster permet l'accés als estudis de doctorat organitzats conjuntament per les tres universitats que participen en el Màster, denominat " Doctorate in Economics, Management and Organization " (DEMO).

Course Structure

Mòdul Matèria Crèdits Tipus
  Quantitative methods    9  Obligatori
  Finance and corporate governance    12  Obligatori
  Behavior, organizations and contracts    12  Obligatori
  Markets, strategy and performance    12  Obligatori
  Treball de final de Master    15  Obligatori

El treball de fi de Màster es defensarà davant un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica.

Final Examination

No

Assessment Criteria and Examinations

Cada mòdul constarà d'una o dues assignatures, i en cada assignatura s'avaluarà a l'alumne a partir de treballs, exercicis i exàmens.

ECTS Coordinating Lecturer

Dr. Lluís Bru Martínez

Departament   Departament d'Economia de l'Empresa , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 1330
E-mail   lluis.bru arroba uib.es

 

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Lluís Bru Martínez
PDI  Emili Grifell Tatje
PDI  Teresa García Marco
PDI  Carles Solà i Belda
PAS  Dolors Panadés Morey
Alumne  Maya Dori

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire