Listen

Official masters 2010-11

El curs 2010-2011, a més dels estudis indicats més avall, s'oferiran aquests estudis nous:

(**) Aquests estudis no s'impartiran durant el curs 2010/2011.

  • Ciències Socials i Jurídiques
    • Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció ** (MPIN)
    • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i Família ** (MISO)