Administrative and Service Staff

Administradora de centre

Name Phone number Role
M. Consolación Hernández Guerra 971 17 3189 Administradora de centre

Suport equip de direcció i beques i premis i ajuts

Name Phone number Role
Vanesa León Maldonado 971 17 3189

Master's degree

Gestió acadèmica màsters

Name Phone number Role
Margarita Prohens López 971 25 9988 (responsable)
Maria Del Carmen Flaquer Paredes 971 17 2331
Margarita Maria Moranta Prieto 971 17 2502
Maria del Mar Ordoñez Martinez 971 25 9597
Joan Bosch Cladera 971 17 2776

Planificació docent, certificats al PDI i TFM

Name Phone number Role
Magdalena Ripoll Nicolau 971 17 3481 (responsable)
Nieves Ribas Castells 971 25 9968
Marina Rigol Alsina 971 25 2775
Ainhoa Caruana Caruana 971 17 2864

Verificació de titulacions i acreditació i plans d'estudis

Name Phone number Role
Patricia Alcover Pascual 971 25 9820 MASTER

Phd Programmes

Gestió de acadèmica doctorat

Name Phone number Role
Dolores Panadés Morey 971 25 9895 (responsable)
Margarita Calderon Blanco 971 17 2348
Carolina Orvay Forteza 971 17 2344
Maria Sánchez Pons 971 17 2351

Tesis doctorals

Name Phone number Role
Inmaculada Fiol Duran 971 17 2584

Verificació de titulacions i acreditació i plans d'estudis de doctorat

Name Phone number Role
Yolanda Gómara Prats 971 17 3056

Others

Comptabilitat

Name Phone number Role
Catalina Maria Bennasar Rosselló 971 17 2349 (responsable)
Francisca Colomar Rossello 971 17 2345

Informàtica

Name Phone number Role
Pedro Juan Mayrata Pou 971 17 1333 (responsable)
Miguel Soler Serrano 971 25 9980
Inés Arcas Gómez 971 25 9980