Listen

Plans d'estudis en extinció

This language version doesn't exist

Podeu consultar la disposició transitòria segona de l’Acord normatiu 11413, del dia 20 de maig de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

This language version doesn't exist

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
  4312526  Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família  - MISO - Pla 2011 (primer any sense docència)
 4311268  Educació Inclusiva - MED2 - Pla 2015 (primer any sense docència)
 4315059  Enginyeria de Telecomunicació - METC - Pla 2015
 4314599  Enginyeria Informàtica - MINF - Pla 2015
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4314960  Direcció I Planificació en Turisme - MDPL - Pla 2015
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL - Pla 2009 (2009 - 2018)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM
 4310133  Ecologia Marina - MECO
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC (2016-17)
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ (2016-17)
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL (2016-17)
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC (2016-17)
 4313187  Física de Sistemes Complexos - MFSC (2016-17)
 4310713  Física - MFIS (2016-17)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM (2016-17)
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE (2016-17)
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC (2016-17)
 4310889  Neurociències - MNEU (2016-17)
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT (2016-17)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN (2016-17)
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED (2016-17)