Grants, awards and general aid for master degree studies

Calls with resolution

Becas Santander-Iberoamérica
Becas Santander-Iberoamérica. Ayudas para cursar estudios de máster universitario de la Universidad de las Illes Balears

La Universidad de las Illes Balears (UIB), con el patrocinio de Santander-Universidades, convoca 5 becas, en régimen de concurrencia competitiva, para cursar estudios oficiales de máster universitario en la UIB durante el año académico 2018-19. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes iberoamericanos de nuevo acceso.

El plazo para presentar solicitudes se inicia el 1 de mayo y finaliza el
día 31 de mayo de 2018, a las 23:59 horas, hora peninsular española. (Més informació...)

Fundació Carolina
Fundació Carolina

La convocatòria de les beques pel curs acadèmic 2018-19 cobreix la totalitat de les àrees de coneixement i estan dirigides en exclusiva a estudiants de tots els països d'Iberoamèrica perquè completin la seva formació en universitats i centres d'estudi espanyols. (Més informació...)