Listen

Admission and enrolment

Preinscripció i matrícula  Important information that should be considered before registering and enrolling
  1. In accordance with Regulatory Agreement 12052/2016 of 7 November, which approves the reservation of seats in Master's and doctoral level study programmes at the University of the Balearic islands for students with disabilities, all official Master's degree programmes will reserve 5 percent of the seats offered by the programme for students with a recognized level of disability greater than or equal to 33 percent and for students with permanent special educational needs related to a personal disability that, during their previous studies, required support and resources in order for a normal education to be received.
  2. September application and enrolment periods for official Master's programmes will only be opened if some seats remain unfilled.
  3. Once granted admission, a request can be made to reserve a seat in an official Master's degree programme if one or more of the following are pending:

    - a credit recognition request
    - a visa
    - the resolution of a request (part-time student, awarding of a non-MECD grant, etc.)

Students who are not enrolled are not covered by any school insurance. Please keep this in mind when deciding to use the UIB's installations.

Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

This language version doesn't exist

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
 4314960  Direcció I Planificació en Turisme - MDPL - Pla 2015
 4315059  Enginyeria de Telecomunicació - METC - Pla 2015
 4314599  Enginyeria Informàtica - MINF - Pla 2015
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL - Pla 2009 (2009 - 2018)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM
 4310133  Ecologia Marina - MECO
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC (2016-17)
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ (2016-17)
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL (2016-17)
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC (2016-17)
 4313187  Física de Sistemes Complexos - MFSC (2016-17)
 4310713  Física - MFIS (2016-17)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM (2016-17)
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE (2016-17)
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC (2016-17)
 4310889  Neurociències - MNEU (2016-17)
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT (2016-17)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN (2016-17)
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED (2016-17)