Plans d'estudis en extinció

This language version doesn't exist

Podeu consultar la disposició transitòria segona de l’Acord normatiu 11413, del dia 20 de maig de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.