Plans d'estudis en extinció

This language version doesn't exist

Podeu consultar la disposició transitòria segona de l’Acord normatiu 11413, del dia 20 de maig de 2015 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

This language version doesn't exist

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL (segon any sense docència)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM (segon curs, segon any sense docència)*
 4310133  Ecologia Marina - MECO (segon any sense docència)
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU (segon any sense docència)
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI (segon any sense docència)
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU (segon any sense docència)
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM (primer curs)*
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC
 4313187  Física de Sistemes Complexos - MFSC
 4310713  Física - MFIS
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC
 4310889  Neurociències - MNEU
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)